7. prosince 2022

Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed (14. 12. 2022)

Zveme občany na 2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve středu dne 14. 12. 2022 v 16:00 hod. ve Společenském sálu radnice městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2.

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení programu
 3. Hovory s občany
 4. Změna počtu členů Kontrolního výboru ZMČ BS
 5. Volba členů Kontrolního výboru ZMČ BS
 6. Změna Jednacího řádu výborů ZMČ BS
 7. Kontrola vybraných domů a bytů
 8. Rozpočtové opatření č. 28 na rok 2022
 9. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2022
 10. Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2023
 11. BK Skokani Brno, z.s. - žádost o poskytnutí dotace v rámci programu Sport, vzdělávací a volnočasové aktivity, 4. kolo 2022
 12. Žádost o uzavření dohody o splátkách - Bratislavská 62, Brno
 13. Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech škol - novelizace 2022
 14. Harmonogram zasedání ZMČ BS pro rok 2023
 15. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
 16. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
 17. Kontrola usnesení ZMČ BS
 18. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
 19. Závěr    

 

MATERIÁLY K 2. ZASEDÁNÍ ZMČ BRNO-STŘED

Důležité odkazy