2. června 2021

Pozvánka na 19. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed (9. 6. 2021)

Zveme občany na 19. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve středu dne 9. 6. 2021 v 16:00 hod. ve Společenském sálu radnice městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2.

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení programu
 3. Hovory s občany
  Představení návrhu Územního plánu města Brna pro opakované veřejné projednání – Kancelář architekta města
 4. Návrh Územního plánu města Brna včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území – opakované veřejné projednání
 5. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 864/1, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
 6. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 1220, k.ú. Staré Brno (Kopečná)
 7. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 1222, k.ú. Staré Brno (Kopečná)
 8. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 169/1, k.ú. Staré Brno (Trýbova)
 9. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 321, k.ú. Štýřice (Opavská)
 10. Dispozice s majetkem - Vyklizení, odsvěření Dornych 29,31
 11. Dispozice s obecní vymezenou bytovou jednotkou (Nové Sady 22) - XII
 12. Návrh prodeje vymezené obecní bytové jednotky (Grmelova 6) – IV
 13. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Křížkovského 19) - XI
 14. Účetní závěrka za rok 2020
 15. Návrh závěrečného účtu za rok 2020
 16. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2021
 17. Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2021
 18. Rozpočtové opatření č. 13 na rok 2021
 19. Rozpočtové opatření č. 14 na rok 2021
 20. Žádost o prominutí dluhu - Cejl 27, Brno
 21. Žádost o prominutí dluhu - Pekařská 25, Brno
 22. Žádost o vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - Sukova 5, Brno (I. část)
 23. Žádost o vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - Sukova 5, Brno (II. část)
 24. Žádost o vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - Novobranská 10, Brno
 25. Žádost o vzdání se práva - Jánská 7, Brno
 26. Žádost o vzdání se práva - Jánská 16, Brno
 27. Žádost o vzdání se práva - Kapucínské náměstí 7, Brno
 28. Žádost o vzdání se práva - Křížová 6, Brno
 29. Opatření na podporu nájemců nebytových prostor - sleva z nájemného
 30. Opatření na podporu nájemců nebytových prostor - prominutí části nájemného (zvýšení o inflaci za rok 2020)
 31. Opatření na podporu nájemců nebytových prostor- prominutí úroků z prodlení
 32. Změna Jednacího řádu výborů ZMČ BS
 33. Podpora rozšíření veřejného parku Helgoland v rámci ÚS Žlutý kopec
 34. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
 35. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
 36. Kontrola usnesení ZMČ BS
 37. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
 38. Závěr

 

MATERIÁLY K 19. ZASEDÁNÍ ZMČ BRNO-STŘED

Důležité odkazy