7. dubna 2021

Pozvánka na 18. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed (14. 4. 2021)

Zveme občany na 18. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve středu dne 14. 4. 2021 v 16:00 hod. ve Společenském sálu radnice městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2.

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení programu
 3. Hovory s občany
 4. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
 5. Dohody o narovnání v rámci trestního řízení ve věci „STOKA II.“
 6. Pravidla pronájmu bytů
 7. Dispozice s majetkem - Heinrichova 4
 8. Dispozice s majetkem - Prodej, odsvěření Pekařská 16
 9. Dispozice s majetkem - Prodej Lidická 49
 10. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 739/1, k.ú. Veveří (Rybkova)
 11. Dispozice s vymezenou obecní bytovou jednotkou (Vojtova 21) – I
 12. Prodej obecní vymezené bytové jednotky (Solniční 8) – XX
 13. Prodej obecní vymezené bytové jednotky (Solniční 8) – XXI
 14. Prodej obecní vymezené bytové jednotky (Solniční 8) – XXII
 15. Prodej obecní vymezené bytové jednotky (Solniční 8) – XXIII
 16. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2020
 17. Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2021
 18. Úprava plánu výnosů a nákladů VHČ na rok 2021
 19. Opatření na podporu nájemců nebytových prostor
 20. Žádost o vzdání se práva, popř. prominutí dluhu – Jánská 7, Brno (I. část)
 21. Žádost o vzdání se práva, popř. prominutí dluhu – Jánská 7, Brno (II. část)
 22. Žádost o vzdání se práva, popř. prominutí dluhu – Poštovská 1, Brno
 23. Žádost o vzdání se práva, popř. prominutí dluhu – Solniční 3, Brno
 24. Žádost o vzdání se práva - Vachova 3, Brno
 25. Žádost o prominutí koncesního poplatku za rok 2020 - Advent na Zelňáku
 26. Změna obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek
 27. Výzva k vrácení peněžních prostředků (exekuce sp. zn. 137 Ex 19203/13)
 28. Volba nového člena Finančního výboru ZMČ BS
 29. Kávéeska, příspěvková organizace - dodatek č. 8 k ZL
 30. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
 31. Podpora zřízení památkové zóny na Brně-střed
 32. Kontrola usnesení ZMČ BS
 33. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
 34. Závěr

 

MATERIÁLY K 18. ZASEDÁNÍ ZMČ BRNO-STŘED

Důležité odkazy