4. prosince 2020

Pozvánka na 16. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed (9. 12. 2020)

Zveme občany na 16. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve středu dne 9. 12. 2020 v 16:00 hod. ve Společenském sálu radnice městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2.

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení programu
 3. Hovory s občany
 4. Poskytnutí slevy z nájemného - výzva "COVID - Nájemné"
 5. Změna ve členství ve Finančním výboru ZMČ BS
 6. Shrnutí vývoje a postupu MČ Brno-střed v kauze STOKA
 7. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 1885/109, k.ú. Štýřice (Vinohrady)
 8. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 740/13, k.ú. Veveří (Rybkova)
 9. Prodej obecní vymezené bytové jednotky (Gallašova 4) – VII - elektronická aukce
 10. Prodej obecní vymezené bytové jednotky (Gallašova 4) – XXVII - elektronická aukce
 11. Prodej obecní vymezené bytové jednotky (Gallašova 8) – XIII - elektronická aukce
 12. Prodej obecní vymezené jednotky (Křenová 23) – IX - elektronická aukce
 13. Prodej obecní vymezené bytové jednotky (Zahradnická 21) - XX
 14. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Mášova 19)
 15. Návrh prodeje obecních vymezených bytových jednotek (Solniční 8) – půdní vestavby
 16. Rozpočtové opatření č. 20 na rok 2020
 17. Rozpočtové opatření č. 24 na rok 2020
 18. Rozpočtové opatření č. 25 na rok 2020
 19. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2020
 20. Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2021
 21. Žádost o posunutí termínu úhrady - Zelný trh 21, Brno
 22. Žádost o vzdání se práva - Bratislavská 40, Brno
 23. Žádost o vzdání se práva - Francouzská 12, Brno
 24. Žádost o vzdání se práva - Kobližná 13, Brno
 25. Žádost o vzdání se práva - Orlí 26, Brno
 26. Žádost o vzdání se práva - Lidická 47, Brno
 27. Žádost o vzdání se práva, popř. prominutí pohledávky - Orlí 22, Brno
 28. Žádost o vzdání se práva, popř. prominutí pohledávky - Vachova 3, Brno
 29. Žádost o vzdání se práva, popř. prominutí pohledávky - Lidická 17, Brno
 30. Žádost o předchozí souhlas ZMB - prominutí koncesního poplatku pro rok 2020 (Advent na Zelňáku)
 31. Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek
 32. Příspěvek zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku
 33. Harmonogram zasedání ZMČ BS pro rok 2021
 34. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
 35. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
 36. Kontrola usnesení ZMČ BS
 37. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
 38. Závěr

MATERIÁLY K 16. ZASEDÁNÍ ZMČ BRNO-STŘED

Důležité odkazy