9. září 2020

Pozvánka na 15. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed (16. 9. 2020)

Zveme občany na 15. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve středu dne 16. 9. 2020 v 16:00 hod. ve Společenském sálu radnice městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení programu
 3. Hovory s občany
 4. Dispozice s majetkem - Prodej Botanická 66,68
 5. Dispozice s majetkem – Prodej Hlinky 46
 6. Dispozice s majetkem – Prodej Hlinky 46a
 7. Dispozice s majetkem – Prodej Kounicova 42/Zahradníkova 10
 8. Dispozice s majetkem – Prodej Křenová 55
 9. Dispozice s majetkem – Prodej Křídlovická 54,56,58,60,62, 64,66
 10. Dispozice s majetkem – Prodej Lidická 47
 11. Dispozice s majetkem - Prodej Sukova 5
 12. Dispozice s majetkem - Prodej Úvoz 23
 13. Dispozice s majetkem - Prodej Květinářská 2/Masarykova 18
 14. Dispozice s majetkem - Prodej Kobližná 9
 15. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 326, k.ú. Štýřice (Opavská)
 16. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49)- XI
 17. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemku p.č.934 a 935, k.ú. Veveří (Čápkova 44)
 18. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Zahradnická 21)- XX
 19. Návrh prodeje vymezené obecní nebytové jednotky (Nové sady 22)
 20. Prodej obecní vymezené bytové jednotky (Gallašova 4)
 21. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 6. 2020
 22. Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2020
 23. Úprava plánu výnosů a nákladů VHČ na rok 2020
 24. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-střed na období 2022-2026
 25. Židovská obec Brno - žádost o poskytnutí dotace v individuálním režimu
 26. Žádost o vzdání se práva
 27. Žádost o prominutí pohledávky - Vinohrady 34, Brno
 28. Žádost o prominutí pohledávky - Nádražní 4, Brno
 29. Žádost o prominutí pohledávky - Kobližná 9, Brno
 30. PV Joštova 3, Brno, byt B - Žádost o prominutí smluvní pokuty
 31. Hybešova 6, BJ č. 4 - prominutí části pohledávky z vyúčtování služeb
 32. Czech Outdoor, s.r.o. - žádost o snížení nájemného
 33. Kávéeska, příspěvková organizace - dodatek č. 7 k ZL
 34. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. X/20XX, o regulaci používání zábavní pyrotechniky
 35. Změna obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek
 36. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
 37. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
 38. Kontrola usnesení ZMČ BS
 39. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
 40. Závěr

MATERIÁLY K 15. ZASEDÁNÍ ZMČ BRNO-STŘED

Odkazy uvozené ikonou  PDFjsou odkazy na soubory typu PDF.
Typ PDF je univerzálně použitelný formát dokumentů, který je určen především k tisku, prezentacím a archivaci dokumentů. Prohlížet a tisknout jej lze např. v programu Adobe Reader, vytvářet v mnoha kancelářských a grafických programech (např. OpenOffice.org). Je doporučován k použití na webu.

 

Důležité odkazy