3. června 2020

Pozvánka na 13. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed (10. 6. 2020)

Zveme občany na 13. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve středu dne 10. 6. 2020 v 16:00 hod. ve Společenském sálu radnice městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení programu
 3. Hovory s občany
 4. Návrh Územního plánu města Brna včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
 5. Dispozice s majetkem - Prodej Lerchova 14
 6. Dispozice s majetkem - Prodej Kamenná 5
 7. Dispozice s majetkem - Prodej Křenová 45
 8. Dispozice s majetkem - Prodej Křenová 70
 9. Dispozice s majetkem - Prodej Stavební 9
 10. Dispozice s majetkem - Prodej Orlí 6
 11. Dispozice s majetkem - Prodej Solniční 6
 12. Dispozice s majetkem - Prodej Solniční 11/Česká 23
 13. Dispozice s majetkem - Prodej Údolní 49
 14. Dispozice s majetkem - Prodej Údolní 51
 15. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 1852/2, k.ú. Štýřice (Stráň)
 16. Dispozice s vymezenou obecní bytovou jednotkou (Grmelova 6) – IV
 17. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Solniční 8)- XVI
 18. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49)- III
 19. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49)- VI
 20. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49)- XI
 21. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49)- XII
 22. Účetní závěrka za 2019
 23. Návrh závěrečného účtu za rok 2019
 24. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2020
 25. Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2020
 26. Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2020
 27. Novela obecně závazné vyhlášky o pohybu psů
 28. Novelizace OZV č. 17/2019, o místních poplatcích
 29. Novelizace OZV č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna
 30. ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o. - dodatek č. 2 k ZL
 31. ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - dodatek č. 1 k ZL
 32. Junák - český skaut, okres Brno-město, z. s. - darovací smlouva
 33. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
 34. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
 35. Kontrola usnesení ZMČ BS
 36. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
 37. Závěr

MATERIÁLY K 13. ZASEDÁNÍ ZMČ BRNO-STŘED

Odkazy uvozené ikonou  PDFjsou odkazy na soubory typu PDF.
Typ PDF je univerzálně použitelný formát dokumentů, který je určen především k tisku, prezentacím a archivaci dokumentů. Prohlížet a tisknout jej lze např. v programu Adobe Reader, vytvářet v mnoha kancelářských a grafických programech (např. OpenOffice.org). Je doporučován k použití na webu.


 

Důležité odkazy