28. dubna 2020

Pozvánka na 12. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed (6. 5. 2020)

Zveme občany na 12. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve středu dne 6. 5. 2020 v 16:00 hod. ve Společenském sálu radnice městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení programu
 3. Hovory s občany
 4. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 377/23,24,40,50; 1191/31,32; k.ú. Trnitá (Hladíkova)
 5. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 377/20,23,40,50; 1191/31,32; k.ú. Trnitá (Hladíkova)
 6. Dispozice s majetkem - Prodej Hvězdová 3
 7. Dispozice s majetkem - Prodej Francouzská 58
 8. Dispozice s majetkem - Prodej Konečného náměstí 1,2,3/Čápkova 48/Jiráskova 59
 9. Dispozice s majetkem- Prodej Konečného náměstí 4,5,6/Žižkova 2/Veveří 73
 10. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky č. 47/27 (Gallašova 4)
 11. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky č.47/7 (Gallašova 4)
 12. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky č. 51/13 (Gallašova 8)
 13. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky č. 110/9 (Křenová 23)
 14. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemku p.č.934 a 935, k.ú. Veveří (Čápkova 44)
 15. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 1493 a 1494, k.ú. Staré Brno (Bezručova 9)
 16. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2019
 17. Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2020
 18. Žádost o uzavření dohody o splátkách - Vlhká 11, Brno
 19. Ekonomické opatření ke kompenzaci dopadů opatření orgánů veřejné moci související s prevencí šíření nákazy koronaviru SARS Co V-2 ve prospěch nájemců nebytových prostor (prostorů sloužících podnikání)
 20. Petice - Žádost zaměstnanců divadla Polárka o pomoc
 21. Petice za zřízení trolejbusové zastávky
 22. Novelizace obecně závazné vyhlášky č. 11/2017, o nočním klidu
 23. Novela obecně závazné vyhlášky č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
 24. Výsledky kontroly Odboru interního auditu a kontroly MMB, č. j. MMB/0129327/2020
 25. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
 26. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
 27. Kontrola usnesení ZMČ BS
 28. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
 29. Závěr

MATERIÁLY K 12. ZASEDÁNÍ ZMČ BRNO-STŘED

Odkazy uvozené ikonou  PDFjsou odkazy na soubory typu PDF.
Typ PDF je univerzálně použitelný formát dokumentů, který je určen především k tisku, prezentacím a archivaci dokumentů. Prohlížet a tisknout jej lze např. v programu Adobe Reader, vytvářet v mnoha kancelářských a grafických programech (např. OpenOffice.org). Je doporučován k použití na webu.


 

Důležité odkazy