29. ledna 2020

Pozvánka na 11. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed (5. 2. 2020)

Zveme občany na 11. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve středu dne 5. 2. 2020 v 16:00 hod. ve Společenském sálu radnice městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení programu
 3. Hovory s občany
 4. Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2020
 5. Prohlášení vlastníka budovy Hroznová 39
 6. Vzdání se práva - Špitálka 5a, Brno
 7. Aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu
 8. Obecně závazná vyhláška č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinných zařízeních a restauračních zahrádkách
 9. Návrh obecně závazné vyhlášky č. ../2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů
 10. Odměňování neuvolněných členů ZMČ BS
 11. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
 12. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
 13. Kontrola usnesení ZMČ BS
 14. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
 15. Závěr

MATERIÁLY K 11. ZASEDÁNÍ ZMČ BRNO-STŘED

Odkazy uvozené ikonou  PDFjsou odkazy na soubory typu PDF.
Typ PDF je univerzálně použitelný formát dokumentů, který je určen především k tisku, prezentacím a archivaci dokumentů. Prohlížet a tisknout jej lze např. v programu Adobe Reader, vytvářet v mnoha kancelářských a grafických programech (např. OpenOffice.org). Je doporučován k použití na webu.


Důležité odkazy