27. října 2022

Pozvánka na 1. ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed (3. 11. 2022)

Zveme občany na 1. ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve čtvrtek dne 3. 11. 2022 v 16:00 hod. ve Společenském sálu radnice městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2.

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení programu
 3. Schválení procedurálních pravidel jednání ZMČ BS na ustavujícím zasedání ZMČ BS
 4. Počet členů Rady městské části Brno-střed
 5. Zřízení výborů ZMČ BS ve volebním období 2022-2026 a stanovení počtu jejich členů
 6. Určení funkcí, pro které budou členové ZMČ BS dlouhodobě uvolněni
 7. Volba volební komise pro volbu starosty, místostarostů, uvolněných členů ZMČ BS, dalších členů RMČ BS a pro volby neuvolněných předsedů, místopředsedů a členů výborů ZMČ BS
 8. Volba starosty městské části Brno-střed
 9. Volba místostarostů městské části Brno-střed
 10. Volba členů Rady městské části Brno-střed
 11. Volba předsedů, místopředsedů a členů výborů ZMČ BS
 12. Odměňování neuvolněných členů ZMČ BS
 13. Odměňování členů komisí RMČ BS a výborů ZMČ BS, kteří nejsou členové ZMČ BS
 14. Příspěvky pro členy ZMČ BS
 15. Návrh termínu zasedání ZMČ BS v roce 2022
 16. Dotazy, podněty, připomínky, inforrnace členů ZMČ BS
 17. Závěr

 

MATERIÁLY K 1. ÚSTAVUJÍCÍMU ZASEDÁNÍ ZMČ BRNO-STŘED

Důležité odkazy