Bez podesty

Kontaktujte pracovníka OPP MMB pro oveření souladu s metodikou OPP MMB. 

Odbor památkové péče Magistrátu města Brna:

Mgr. Petr Havlíček +420 542 173 239
havlicek.petr@brno.cz
Ing. arch. Mgr. Petra Vobořilová +420 542 173 236
voborilova.petra@brno.cz

 

Úřad městské části Brno-střed:

Mgr. Jitka Vaněčková +420 542 526 174
jitka.vaneckova@brno-stred.cz

Vyplňte elektronicky hromadný formulář pro povolení restaurační zahrádky a vytiskněte jej.

Důležité odkazy