Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

V městské památkové rezervaci

Vyberte, zda má Vaše zahrádka podestu či nikoliv.