Mimo městskou památkovou rezervaci

Vyjádření Odboru památkové péče Magistrátu města Brna je zapotřebí pouze v případě, že se jedná o umístění restaurační zahrádky před památkově chráněným objektem.

Mgr. Jitka Vaněčková +420 542 526 174
jitka.vaneckova@brno-stred.cz

Vyplňte elektronicky hromadný formulář pro povolení restaurační zahrádky a vytiskněte jej.

Důležité odkazy