Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Mimo městskou památkovou rezervaci

Vyjádření Odboru památkové péče Magistrátu města Brna je zapotřebí pouze v případě, že se jedná o umístění restaurační zahrádky před památkově chráněným objektem

Ludmila Kaloudová +420 542 526 169
ludmila.kaloudova@brno-stred.cz
Mgr. Eva Sedláková +420 542 526 177
eva.sedlakova@brno-stred.cz

Vyplňte elektronicky hromadný formulář pro povolení restaurační zahrádky a vytiskněte jej.