Pronájmy občanských klubů a společenského centra ÚMČ Brno-střed

Městská část Brno-střed nabízí veřejnosti možnost krátkodobých pronájmů prostor občanských klubů a prostor Společenského centra Úřadu městské části Brno-střed. Prostory je možné využít pro vzdělávací a menší kulturní akce, zkušebny hudebních uskupení, jednání nebo pro pravidelná setkávání spolků.

Omezení pronájmů

Společenské centrum ÚMČ Brno-střed a občanské kluby Hybešova 65a, Kounicova 5 a Křenová 57 jsou uzavřeny do odvolání.

Ceník krátkodobých pronájmů prostor – občanské kluby úmč Brno-střed, platný od 1. 2. 2020

Občanský klub Hybešova 65a
Jednorázový nekomerční pronájem: 100 Kč / 1 hod. vč. DPH
Jednorázový komerční pronájem: 250 Kč / 1 hod. vč. DPH

Občanský klub Křenová 57 
Jednorázový nekomerční pronájem: 100 Kč / 1 hod. vč. DPH
Jednorázový komerční pronájem: 250 Kč / 1 hod. vč. DPH

Občanský klub Kounicova 5
Jednorázový nekomerční pronájem: 100 Kč / 1 hod. vč. DPH
Jednorázový komerční pronájem: 250 Kč / 1 hod. vč. DPH

Doplňující informace k pronájmům

 • Ceny jsou uvedeny včetně energií a služeb.
 • U celodenních pronájmů tj.10h a více se hradí nájemné ve výši desetinásobku hodinové sazby.
 • Prostory klubů je možné poskytnout v pracovní dny mezi 8.00 až 22.00 hodinou, o víkendech a svátcích po domluvě.
 • Upozorňujeme nájemce nebytových prostor, že pro oblast Brno-střed byl zaveden systém rezidentního parkování. Úřad městské části Brno-střed pro nájemce vjezd a parkovací stání nezajišťuje.

Postup při vyřízení žádosti

 1. Telefonicky si rezervovat termín pronájmu, tel.: +420 542 526 264 – Vítězslav Nedbal.
 2. Žádost o pronájem zaslat e-mailem na adresu vitezslav.nedbal@brno-stred.cz, případně zaslat na adresu ÚMČ Brno-střed, Odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, 601 69 Brno, a to nejpozději 1 měsíc před požadovaným termínem pronájmu.
 3. Pronájmy prostor na Úřadu městské části Brno-střed a občanských klubů Úřadu městské části Brno-střed, se řídí Metodikou pro užívání prostor na Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno a občanských klubů Hybešova 65a, Kounicova 5, Křenova 57, vše Brno, která byla schválena usnesením Rady městské části Brno-střed č. RMČ/2020/51/17 ze dne 6. 1. 2020.

Ceník krátkodobých pronájmů prostor – společenské centrum ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, platný od  1. 2. 2020

Sál

Jednorázový nekomerční pronájem: 600 Kč / 1 hod. vč. DPH
Jednorázový komerční pronájem pronájem: 1000 Kč / 1 hod. vč. DPH

Dále je možné si pronajmout nádobí a elektrospotřebiče za poplatek 100 Kč vč. DPH

Klub
Jednorázový nekomerční pronájem: 100 Kč / 1 hod. vč. DPH
Jednorázový komerční pronájem: 250 Kč / 1 hod. vč. DPH

Dále je možné si pronajmout nádobí a elektrospotřebiče za poplatek 100 Kč vč. DPH

Doplňující informace k pronájmům

 • Ceny jsou uvedeny včetně energií a služeb.
 • U celodenních pronájmů tj. 10 hodin a více se hradí nájemné ve výši desetinásobku hodinové sazby.
 • Prostory klubů je možné poskytnout v pracovní dny mezi 8.00 až 22.00, o víkendech a svátcích po domluvě.
 • Upozorňujeme nájemce nebytových prostor, že pro oblast Brno-střed byl zaveden systém rezidentního parkování. Úřad městské části Brno-střed pro nájemce vjezd a parkovací stání nezajišťuje.

Postup při vyřízení žádosti

 1. Telefonicky si rezervovat termín pronájmu, tel.: +420 542 526 264 – Vítězslav Nedbal.
 2. Žádost o pronájem zaslat e-mailem na adresu vitezslav.nedbal@brno-stred.cz, případně zaslat na adresu ÚMČ Brno-střed, Odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, 601 69 Brno, a to nejpozději 1 měsíc před požadovaným termínem pronájmu.
  Případné bezplatné zapůjčení prostor (výpůjčku) Společenského centra (sálu, klubu) pro jednorázové akce schvaluje vedoucí OISBD ÚMČ BS a vedoucí Oddělení správy budov OISBD  na základě písemné žádosti.
 3. Pronájmy prostor na Úřadu městské části Brno-střed a občanských klubů Úřadu městské části Brno-střed, se řídí Metodikou pro užívání prostor na Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno a občanských klubů Hybešova 65a, Kounicova 5, Křenova 57, vše Brno, která byla schválena usnesením Rady městské části Brno-střed č. RMČ/2020/51/17 ze dne 6. 1. 2020.