Pronájmy občanských klubů ÚMČ Brno-střed

Městská část Brno-střed nabízí veřejnosti možnost krátkodobých pronájmů prostor občanských klubů Úřadu městské části Brno-střed. Prostory je možné využít pro vzdělávací a menší kulturní akce, zkušebny hudebních uskupení, jednání nebo pro pravidelná setkávání spolků.

Ceník krátkodobých pronájmů prostor – občanské kluby ÚMČ Brno-střed, platný od 1. 2. 2020

Občanský klub Hybešova 65a (kapacita 20 osob)
Jednorázový nekomerční pronájem: 100 Kč / 1 hod. vč. DPH
Jednorázový komerční pronájem: 250 Kč / 1 hod. vč. DPH

Občanský klub Křenová 57 (kapacita 24 osob)
Jednorázový nekomerční pronájem: 150 Kč / 1 hod. vč. DPH
Jednorázový komerční pronájem: 500 Kč / 1 hod. vč. DPH

Občanský klub Kounicova 5 (dvě místnosti o kapacitě 24 a 12 osob)
Jednorázový nekomerční pronájem: 150 Kč / 1 hod. vč. DPH
Jednorázový komerční pronájem: 500 Kč / 1 hod. vč. DPH

Doplňující informace k pronájmům

  • Ceny jsou uvedeny včetně energií a služeb.
  • U celodenních pronájmů tj. 10 hod. a více se hradí nájemné ve výši desetinásobku hodinové sazby.
  • Prostory klubů je možné poskytnout v pracovní dny mezi 8.00 až 22.00 hodinou, o víkendech a svátcích po domluvě.
  • Upozorňujeme nájemce nebytových prostor, že pro oblast Brno-střed byl zaveden systém rezidentního parkování. Úřad městské části Brno-střed pro nájemce vjezd a parkovací stání nezajišťuje.

Postup při vyřízení žádosti

  1. Telefonicky si rezervovat termín pronájmu, tel.: +420 542 526 320 – Mgr. Anna Peloušková.
  2. Žádost o pronájem zaslat e-mailem na adresu anna.pelouskova@brno-stred.cz, případně zaslat na adresu ÚMČ Brno-střed, Mgr. Anna Peloušková, Kancelář tajemníka Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, a to nejpozději 1 měsíc před požadovaným termínem pronájmu.
  3. Aktuální obsazenost klubů a sálů lze zjistit na adrese www.brno-stred.cz/rezervaceRezervační formulář slouží pouze pro nezávaznou poptávku, pověřený pracovník vás bude kontaktovat, rezervaci vám potvrdí a dohodne s vámi podrobnosti pronájmu.
  4. Pronájmy prostor na Úřadu městské části Brno-střed a občanských klubů Úřadu městské části Brno-střed, se řídí Metodikou pro užívání prostor na Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno a občanských klubů Hybešova 65a, Kounicova 5, Křenova 57, vše Brno, která byla schválena usnesením Rady městské části Brno-střed č. RMČ/2020/51/17 ze dne 6. 1. 2020.

Důležité odkazy