Pořádání kulturních a sportovních akcí

Chcete-li uspořádat kulturní nebo sportovní akci na veřejném prostranství, je potřeba ji nahlásit, vyřídit zábor prostranství a případně zaplatit poplatky za jeho úžívání. Pokud se chcete orientačně podívat, zda na vámi zvoleném místě neprobíhá ve stejném termínu jiná akce, můžete využít Kalendář ohlášených akcí a shromáždění. Podrobné informace naleznete v životní situaci Pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték
Aktuální informace o omezení kulturních akcí v souvislosti s epidemií covid-19 naleznete na Covid Portálu.
Informace o možnosti uspořádat akci v jiných městských částech naleznete na webu Plug and Play.

 

Pořádání kulturních a sportovních akcí

BcA. Magdalena Mazlová
telefon: +420 770 149 296
e-mail: magdalena.mazlova@brno-stred.cz