Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je tradiční sociální službou, poskytuje ambulantní nebo terénní službu seniorům a občanům se zdravotním postižením.

Pečovatelská služba Brno-střed je zařízení, které prostřednictvím sociálních služeb kompenzuje sníženou soběstačnost uživatelů, pomáhá zachovávat v maximální míře jejich dosavadní způsob života, životní standard na který jsou zvyklí, soběstačnost a snaží se udržet uživatele co nejdéle ve svých domovech a tím nepřetrhat vazby na příbuzné a blízké.

Mezi činnosti, které dokáže pečovatelská služba zajistit patří:

  • pomoc s osobní hygienou a oblékáním,
  • pomoc s přesuny v rámci domácnosti i mimo ni,
  • příprava a obstarání stravy (nákup, příprava, dovoz),
  • pomoc s péčí o domácnost – praní prádla, běžný úklid, obsluha běžných spotřebičů,
  • pomoc s kontaktem s okolím – s rodinou, přáteli, lékaři, veřejnými institucemi,
  • vyzvedávání léků, jednoduché ošetření,
  • pomoc s hospodařením s finančními prostředky, řešením sociálních dávek, 
  • pomoc nebo zprostředkování pomoci při péči o děti – trojčat a vícerčat.

Pečovatelská služba Brno-střed spadá pod Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace. Další informace o poskytovaných službách a kontakty naleznete na stránkách https://www.css.brno.cz/ps-stred.