Doprava a parkování

Oblast dopravy a parkování v centru města je jednou z těch, která nás nejvíc trápí. Stále hustější provoz, kolony v hlavních dopravních tepnách, nedostatek parkovacích míst – to je realita města Brna posledních let. Radnice městské části dlouhodobě bojuje o řešení této problematiky orgány města a magistrátu. Je nutné zpracovat komplexní dopravní koncepci pro město Brno a tu následně průběžně realizovat. Záchytná parkoviště po obvodu města, napojení na systém městské hromadné dopravy, výstavba parkovacích objektů, vyřešení rezidenčního parkování – to jsou nevyhnutelné kroky, které budou muset být realizovány.

Kompetentní orgány v oblasti dopravy ve městě Brně:

Odbor dopravy Magistrátu města Brna
Kounicova 67, 601 67 Brno

tel. ústředna: +420 542 171 111
tel. podatelna odboru: +420 542 174 201
tel. podatelna odboru: +420 542 174 211
e-mail: od@brno.cz

Dopravní podnik města Brna
Hlinky 151, 656 46 Brno
tel.:  +420 543 171 111
e-mail: dpmb@dpmb.cz

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, KORDIS JMK, spol. s r. o.
Nové Sady 30, 602 00 Brno

tel: +420 543 426 651
email: info@kordis-jmk.cz

Brněnské komunikace a.s.
Renneská třída 1a, 657 68 Brno

tel.ústředna: +420 532 144 111 
e-mail: bkom@bkom.cz

Technické sítě Brno, akciová společnost
Barvířská 5, 602 00 Brno
tel.: +420 545 424 040, +420 800 100 312
e-mail: tsb@tsb.cz

Kontakty na příslušná pracoviště Úřadu městské části Brno-střed v oblasti dopravy:

Uvolněný člen RMČ Brno-střed pro oblast dopravy 
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Odbor dopravy ÚMČ Brno-střed
Měnínská 4, 601 69 Brno

Odbor životního prostředí, ÚMČ Brno-střed, oddělení čistoty komunikací
Měnínská 4, 601 69 Brno

 

Další odkazy:

Důležité odkazy