Žádost o 50% slevu z nájemného za nebytový prostor za 5–7/2021 (ukončeno)

Zastupitelstvo městské části Brno-střed 14. dubna schválilo poskytnutí slevy z nájemného ve výši 50 % u prostor sloužících k podnikání v domech spravovaných městskou částí Brno-střed. Jedná se o provozovny občerstvení, služeb a maloobchodní prodejny, které musely být na základě vládních nařízení úplně uzavřeny, nebo byl jejich provoz výrazně omezen.

Důvody žádosti o prominutí nájemného:

  • Přerušení provozu v provozovně na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 23. 12. 2020 č. 1376 a následujících usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření, tj. z důvodu, že na podnikatelskou činnost v provozovně se na období leden až březen 2021 (nebo jeho část) nevztahovala výjimka ze „zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách“ uvedené v příslušných usneseních vlády ČR.
  • Výrazné omezení provozu v provozovně v období leden až březen 2021 (nebo jeho části) na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 23. 12. 2020 č. 1376 a následujících usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření, tj. zboží a služby prodávány nebo nabízeny mimo provozovnu, tj. přes výdejní okénka či prodejem zboží s sebou bez vstupu do provozovny.

Žádost je třeba podat do 31. května 2021.

V případě dotazů můžete kontaktovat následující pracovnice:

Šarlota Karasová, tel.: +420 542 526 292, e-mail: sarlota.karasova@brno-stred.cz  
Martina Skalická, tel.: +420 542 526 272, e-mail: martina.skalicka@brno-stred.cz

Tisková zpráva
 

Důležité odkazy