Žádost o 50% slevu z nájemného za nebytový prostor za 8–9/2021 (ukončeno)

Rada městské části Brno-střed na svém jednání 24. května 2021 jednomyslně schválila další úlevu ve výši 50 % na nájemném v nebytových prostorách ve správě městské části. Rozhodnutí schválilo na jednání 9. června také zastupitelstvo. Jedná se o provozovny občerstvení, služeb a maloobchodní prodejny, které musely být na základě vládních nařízení úplně uzavřeny, nebo byl jejich provoz výrazně omezen. Žádat mohou podnikatelé, kteří k 1. lednu 2021 vykonávali podnikatelskou činnost v nebytovém prostoru, na který tuto žádost uplatňují.

Důvody žádosti o prominutí nájemného:

  • Přerušení provozu v provozovně na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 23. 12. 2020 č. 1376 a následujících opatření orgánů veřejné moci, tj. z důvodu, že na podnikatelskou činnost v provozovně se na období leden až duben 2021 (nebo jeho část) nevztahovala výjimka ze „zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách“ uvedené v příslušných usneseních vlády ČR.
  • Výrazné omezení provozu v provozovně v období leden až duben 2021 (nebo jeho části) na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 23. 12. 2020 č. 1376 a následujících opatření orgánů veřejné moci, tj. zboží a služby prodávány nebo nabízeny mimo provozovnu, tj. přes výdejní okénka či prodejem zboží s sebou bez vstupu do provozovny

Žádost je třeba podat do 15. července 2021.

V případě dotazů můžete kontaktovat následující pracovnice:

Šarlota Karasová, tel.: +420 542 526 292, e-mail: sarlota.karasova@brno-stred.cz 
Martina Skalická, tel.: +420 542 526 272, e-mail: martina.skalicka@brno-stred.cz

Tisková zpráva

Důležité odkazy