Žádost o odpuštění nájmů nebytových prostor z důvodu mimořádných opatření souvisejících s prevencí šíření nákazy COVID-19 (ukončeno)

Zastupitelstvo městské části Brno-střed schválilo upřesnění podmínek pro žadatele o odpuštění nájemného nebytových prostor v domech svěřených městské části. Níže naleznete potřebné informace a formuláře, na kterých je potřeba žádost podat.

Zastupitelstvo městské části Brno-střed na zasedání dne 6. května 2020 podpořilo návrh rady městské části a schválilo prominutí nájmů provozovatelům stravovacích služeb, maloobchodního prodeje a dalších služeb dotčených vyhlášením nouzového stavu a krizových opatření vlády souvisejících s prevencí šíření nákazy COVID-19. Kompenzace se týká podniků, které sídlí v domech svěřených městské části Brno-střed.

Následně Zastupitelstvo městské části Brno-střed na mimořádném zasedání dne 22. července 2020 schválilo upřesněné podmínky pro žadatele o odpuštění nájemného tak, aby byli schopni dosáhnout na slevu v maximální výši 100 % nájemného, a to ve složení 50 % kompenzace v rámci vládního programu COVID - Nájemné, 30 % sleva z nájemného, kterou poskytne městská část Brno-střed a 20 % odpuštění nájemného ze strany městské části Brno-střed.

Formulář žádosti vztahující se k rozhodnutí zastupitelstva ze dne 6. května.

Formulář žádosti vztahující se k rozhodnutí zastupitelstva ze dne 22. července.

Pro dosažení slevy v maximální výši je třeba vyplnit a podat oba formuláře.

V případě jakýchkoli nejasností můžete kontaktovat následující pracovnice:

Martina Skalická
odborná referentka
oddělení nájmu bytů a nebytových prostor
e-mail: martina.skalicka@brno-stred.cz
telefon: +420 542 526 272

Ing. Hana Kubátková
odborná referentka
oddělení nájmu bytů a nebytových prostor
e-mail: hana.kubatkova@brno-stred.cz
telefon: +420 542 526 273

 

Obecné informace vám mohou poskytnout pracovnice Miniúřadu:

Bc. Iveta Fišerová
e-mail: iveta.fiserova@brno-stred.cz
telefon: +420 542 526 379

Důležité odkazy