Žádost o dohodu o splátkách dlužného nájemného a záloh na služby související s užíváním nebytového prostoru (ukončeno)

Nájemci nebytových prostor sloužících k podnikání ve správě městské části Brno-střed si mohou požádat o splátkový kalendář, pokud dluží na nájemném a službách.

Splátkový kalendář bude sjednán na 12 měsíců a bude do něj zahrnuto dlužné nájemné včetně záloh na služby, které nejsou uhrazeny a jsou splatné nejpozději k letošnímu 30. červnu.

Žádost o splátkový kalendář je třeba podat do 31. července.

V případě dotazů ohledně žádosti kontaktujte odbor bytový:
Martina Skalická, tel.: +420 542 526 272, e-mail: martina.skalicka@brno-stred.cz.

Pokud si chcete ověřit výši dluhu, kontaktujte Správu nemovitostí městské části Brno-střed:
hana.ranglova@brno-stred.cz nebo marie.pesakova@brno-stred.cz.

Tisková zpráva

Důležité odkazy