Nebo na jiný účel určený žadatelem v žádosti

  • Žádosti o dotaci se přijímají průběžně během celého kalendářního roku, vždy do 31. 10.
  • Podmínky pro poskytnutí dotace vychází z § 85 a § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů; článku 11 odst. 2 písm. i) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 a ustanovením §10a až §10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Dokumenty ke stažení

Důležité odkazy