Podpora aktivit v oblasti sociální, zdravotní a občanských záležitostí

Rok 2022

Kolo

Termín zahájení aktivity žadatele

Lhůta pro podání žádostí

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků

Seznámení žadatelů s výsledkem rozhodnutí do:

1.

01.01.2022–31.12.2022

01.10.2021–30.06.2022

 500 000 Kč

Průběžně, nejpozději do 09.09.2022

 

Celkem

 

 500 000 Kč

 

Důležité odkazy