Rok 2022

Subjekt IČO účel částka [Kč]
Armáda spásy v České republice, z. s.  40613411 Zajištění provozu nočního krizového centra pro osoby bez přístřeší pro rok 2022 17 000
Nadace Veronica 44992742 Workshopy studentů z Brna a Lince v projektu "Inovace a tradice v textilu: Udržitelnost/Ekologie/Slow fashion" 15 000
Kunštát PRO FUTURO o. p. s.  29193478 Umění pro každého 2022 20 000
C. E. M. A. - Central European Music Agency, s. r. o.  26230666 Barbara Maria Willi uvádí… - XIX. ročník cyklu koncertů staré hudby  35 000
JAZZFESTBRNO AHEAD, s. r. o.  05242860 JAZZFESTBRNO 2022 - koncerty v MČ Brno-střed  21 000
Sdružení Petrov, z. s.  48515221 Valentinská pouť  14 000
Janáčkova akademie múzických umění v Brně 62156462 Mezinárodní festival divadleních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2022  31 000
Ing. Petra Chaloupková 88507793 Musí balet bolet?  7 000
Martina Musilová FO Meziprůzkum - scénické čtení textů Věry Linhartové  18 000
BK Skokani Brno, z. s.  05160715 Zabezpečení celoroční činnosti BK Skokani Brno v basketbalu minižáků 50 000
Armáda spásy v České republice, z. s.  40613411 Sport, vzdělávací a volnočasové aktivity 25 000
inBalance, z. s.  03570878 Celoroční činnost inBalance, z. s.  50 000
Armáda spásy v České republice, z. s.  40613411 Podpora na zajištění provozu tréninkového bydlení pro klienty v projektu Prevence bezdomovectví 27 000
DOTYK II, o. p. s.  29277817 Sociální rehabilitace 2022 30 000
SPMP ČR pobočný spolek Brno 64326837 Částečná úhrada ubytovacích a stravovacích nákladů účastníků tábora mentálně a kombinovaně postižených  50 000
Diakonie ČCE - středisko v Brně 48515752 Provoz sociálních služeb 25 000
Ing. Monika Fiala Findoráková FO Další úprava adoptované zeleně - roh Bezručovy a Křídlovické v Brně 6 690
N28R26 s. r. o.  06891322 Obnova výsadby na ostrůvku veřejné zeleně na nám. 28. října 26 10 000
Roman Niebauer FO Předzahrádka Jiráskova 41, Brno 7 000
Ing. Lucia Škrdlíková FO Keřový záhon a úprava trávníku na pozemku p. č. 1586/5 k. ú. Veveří 7 000
Soukromá klinika LOGO s. r. o.  26245922 Zeleň pro Vsetínskou 20 000
ClimaCare, z. s.  07060645 zalejme.cz 20 000

 

Důležité odkazy