Rok 2022

Subjekt IČO účel částka [Kč]
Armáda spásy v České republice, z. s.  40613411 Zajištění provozu nočního krizového centra pro osoby bez přístřeší pro rok 2022 17 000
Nadace Veronica 44992742 Workshopy studentů z Brna a Lince v projektu "Inovace a tradice v textilu: Udržitelnost/Ekologie/Slow fashion" 15 000
Kunštát PRO FUTURO o. p. s.  29193478 Umění pro každého 2022 20 000
C. E. M. A. - Central European Music Agency, s. r. o.  26230666 Barbara Maria Willi uvádí… - XIX. ročník cyklu koncertů staré hudby  35 000
JAZZFESTBRNO AHEAD, s. r. o.  05242860 JAZZFESTBRNO 2022 - koncerty v MČ Brno-střed  21 000
Sdružení Petrov, z. s.  48515221 Valentinská pouť  14 000
Janáčkova akademie múzických umění v Brně 62156462 Mezinárodní festival divadleních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2022  31 000
Ing. Petra Chaloupková 88507793 Musí balet bolet?  7 000
Martina Musilová FO Meziprůzkum - scénické čtení textů Věry Linhartové  18 000
BK Skokani Brno, z. s.  05160715 Zabezpečení celoroční činnosti BK Skokani Brno v basketbalu minižáků 50 000
Armáda spásy v České republice, z. s.  40613411 Sport, vzdělávací a volnočasové aktivity 25 000
inBalance, z. s.  03570878 Celoroční činnost inBalance, z. s.  50 000
Armáda spásy v České republice, z. s.  40613411 Podpora na zajištění provozu tréninkového bydlení pro klienty v projektu Prevence bezdomovectví 27 000
DOTYK II, o. p. s.  29277817 Sociální rehabilitace 2022 30 000
SPMP ČR pobočný spolek Brno 64326837 Částečná úhrada ubytovacích a stravovacích nákladů účastníků tábora mentálně a kombinovaně postižených  50 000
Diakonie ČCE - středisko v Brně 48515752 Provoz sociálních služeb 25 000
Ing. Monika Fiala Findoráková FO Další úprava adoptované zeleně - roh Bezručovy a Křídlovické v Brně 6 690
N28R26 s. r. o.  06891322 Obnova výsadby na ostrůvku veřejné zeleně na nám. 28. října 26 10 000
Roman Niebauer FO Předzahrádka Jiráskova 41, Brno 7 000
Ing. Lucia Škrdlíková FO Keřový záhon a úprava trávníku na pozemku p. č. 1586/5 k. ú. Veveří 7 000
Soukromá klinika LOGO s. r. o.  26245922 Zeleň pro Vsetínskou 20 000
ClimaCare, z. s.  07060645 zalejme.cz 20 000
Za sklem o. s.  22901531 Nácviková místnost ordinace zubního lékaře 10 000
Generace Care z. ú. 04377371 Pečovatelská služba 20 000
RENADI, o. p. s. 29368227 Harm reduction práce s lidmi bez domova 40 000
Unie ROSKA-reg. org. Roska Brno-město, z. p. s.  64331016 Trousíme se na Špilberk  15 000
Ratolest Brno, z. s.  65348893 Preventivní programy pro delikventní mládež 30 000
Centrum pro rodinu a sociální péči 44991584 Podpora služby TROJLÍSTEK sblížení tří generací ve městě Brně 40 000
Sokolská župa Jana Máchala 15546667 Sokolské Brno 2022 30 000
Divadlo Bolka Polívky z. ú. 06363181 Kdo sestřelil toho anděla 12 000
Spolek ProART 26677075 PSOTA 18 000
ORBITA z. s.  06631274 Raw Underground 12 000
Divadelní spolek OUKEJ 05777640 Z pohádky do pohádky bez jazykové bariéry 9 000
Lidi z. s. 09807748 OFFset aneb Hrana  10 000
Jakub Štrba FO Festival PLÁCEK 10 000
Zahrady Soutoku, z. s.  01729977 Lužánecká Open & Jaroška Fest 24 000
SOLITON-team, z. s.  22907726 Malujeme a fotíme v plenéru 24 000
Ibérica, z. s.  07376162 Ibérica 2022 v MČ Brno-střed 12 000
Spolek Kultura & Management, z. s. 22669892 Open House Brno 2022  18 000
Muzejní maringotka, z. s. 01876201 Písničky s loutkami a kolovrátkem v brněnském centru 9 000
Veuster s. r. o. 05315549 3. ročník Starobrněnských hudebních slavností 23 000
Ensemble Opera Diversa, z. s.  27015271 Manželské miniopery 21 000
Gymnasia Cantant, z. s. 26639181 Gymnasia Cantant 2022 10 000
Musica Florea, z. s.  26546404 Bizarní Anton Zimmermann a George Phillip Telemann 10 000
Cyrilometodějské gymnázium a SOŠPG Brno 64329984 Oslavy 25. výročí školy - koncert souboru Hradišťan 11 000
Cotatcha Orchestra, z. s. 03575403 Velká výročí slavných jazzmanů: 110 let Gilla Evanse 16 000
JAZZFESTBRNO AHEAD, s. r. o. 05242860 JAZZFESTBRNO 2022 - koncerty v MČ Brno-střed v období dubna až června 7 000
Nerudný fest, z. s. 26578824 Mladí ladí dětem 11 000
Malý fotbal Brno, z. s. (dříve Brněnský svaz malé kopané, z. s.) 26642441 Celoroční činnost hráčů malé kopané z městské části Brno-střed 25 000
Leon Boxing Academy Brno z. s. 08071276 Celoroční činnost Leon boxing Academy 20 000
Taneční formace Starlet Brno z. s. 06540503 Celoroční sportovní činnost s mláděží a dospělými v městské části Brno-střed 5 000
Mgr. Lucie Kokotková Buryanová 75688000 Taneční kurzy pro seniory 1 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno I 00557650 Podpora mládežnických družstev florbalového oddílu TJ Sokola Brno I při jejich účasti na celostátních a mezinárodních turnajích 35 000
Orel jednota Brno-Masarykova čtvrť 05611393 Stolní tenis a volejbal pro členy a pro veřejnost 25 000
Pohybové studio KLM z. s.  05345421 Všeobecná pohybová průprava pro rodiče a batolata, předškolní děti a mladší školní děti 10 000
SOLITON-team, z. s. 22907726 Pro školu i za školu 20 000
Partnerství, o. p. s.  26268817 Do práce na kole 2022 Brno  5 000
YMCA Brno 26559319 Sedlářské dílničky pro malé a ještě menší  10 000
Diana Buritica FO Knižní klub ve Španělštině pro děti  5 000
Sdružení Petrov, z. s. 48515221 Diecézní setkání mládeže 15 000
Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z. s. 67007317 Poradenství pro nestátní neziskové organizace a propagace 10 000
Centrum Mandala z. s.  27768599 Mandala dětem 5 000
Cyrilometodějská církevní základní škola Brno 00402443 Slavíme 30. výročí založení školy  30 000
Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z. s. 02460327 Dětský sportovní den 15 000
Akademie mladých vědců, z. s. 09937811 Podpora polytechnického vzdělávání v mateřských školách městské části Brno-střed 7 000
Play Smart s. r. o. 08002631 Volnočasová a vzdělávací seznamovací aktivita Úvod do polytechniky, robotiky a ICT do základních škol 7 000
Koudelka a otec s. r. o. 29378796 Nebe plné hvězd a Příhraniční slavnosti - XVIII. Ročník 28 000
SOLITON-team, z. s. 22907726 Slovníčky dětem z Ukrajiny 16 000

 

Důležité odkazy