Rok 2021

Subjekt IČO účel částka [Kč]
Šelepka – spolek pro kulturu a děti 04137949 Velký pohádkový den 14 000
Bensen, s. r. o. 27695450 Koncert pro jaro 24 000
BuranTeatr, z. s.  27052460 Kane's Skin  20 000
C. E. M. A., s. r. o.  26230666 Barbara Maria Willi uvádí… – XVIII. ročník cyklu koncertů staré hudby  34 000
Kunštát PRO FUTURO, o. p. s. 29193478 Umění pro každého 2021  20 000
Sdružení Petrov, z. s.  48515221 Valentinská pouť  13 000
JAZZFESTBRNO AHEAD, s. r. o.  05242860 JAZZFESTBRNO 2021 – březnové koncerty v MČ Brno-střed  25 000
BK Skokani Brno, z. s.  05160715 Zabezpečení celoroční činnosti BK Skokani Brno v basketbalu minižáků  40 000
Armáda spásy v České republice, z. s.  40613411 Sport, vzdělávací a volnočasové aktivity 20 000
inBalance, z. s.  03570878 Celoroční činnost inBalance, z. s. 35 000
Brněnský dráček, z. s.  22842578 Mateřinka Brno 2021 20 000
Centrum pro rodinu a sociální péči 44991584 Podpora služby TROJLÍSTEK sblížení tří generací ve městě Brně 25 000
EkoInkubátor, z. ú.  27056074 Symbios - sdílené bydlení Brno 30 000
DOTYK II, o. p. s.  29277817 Sociální rehabilitace 2021 30 000
Divadlo Aldente, z. s.  22819380 Stand Up Down  12 000
Odjinud, z. s.  22854304 Básníci v káznici 7 000
Cotatcha Orchestra, z. s.  03575403 Velká výročí slavných jazzmanů 5 000
JAZZFESTBRNO AHEAD, s. r. o.  05242860 JazzFestBrno má 20 9 000
Mgr. Petr Lukas 72414171 Výstava Historie mlsání  15 000
MgA. Martin Chlup 87774259 Premiéra dokumentárního filmu Miri Fajta 6 000
Sdružení Petrov, z. s.  48515221 Talk show pod Petrovem 6 000
Zahrady soutoku, z. s.  01729977 Lužánecká Open 2021 9 000
Ibérica, z. s.  07376162 Ibérica 2021 v MČ Brno-střed  8 000
Mgr. Zuzana Streichsbierová 06045201 Předčítáním k podpoře a rozvoji dětského čtenářství 10 000
Nadace Veronica 44992742 Upcyklační výzva 10 000
Spolek Kultura & Management, z. s.  22669892 Open House Brno 2021 7 000
Nerudný fest.cz 26578824 Mladí ladí dětem 11 000
Bensen s. r. o.  27695450 Slunovrat fest  12 000
Šelepka - spolek pro kulturu a děti 04137949 Brno - bezpečné město 10 000
Partnerství, o. p. s.  26268817 Do práce na kole 2021 v Brně 10 000
Taneční formace Starlet Brno z. s. 06540503 Zajištění činnosti Taneční formace Starlet Brno 5 000
Taneční škola STARLET s. r. o.  06089445 Taneční soutěž O pohár barona Trencka 5 000
Soliton-team, z. s.  22907726 Pro školu i po škole 30 000
Pohybové studio KLM z. s.  05345421 Všeobecná pohybová průprava pro rodiče a batolata, předškolní děti a mladší školní děti  10 000
Brněnský svaz malé kopané, z. s. 26642441 Celoroční činnost hráčů malé kopané z MČ Brno-střed  30 000
BuranTeatr z. s.  27052460 Základy Meisnerovy herecké techniky 5 000
BK Skokani Brno, z. s.  05160715 Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a přípravy na turnaje v basketbalu minižáků 40 000
Ing. Monika Fiala Findoráková FO Další úprava adoptované zeleně - roh Bezručovy a Křídlovické v Brně 6 690
N28R26 s. r. o.  06891322 Úprava ostrůvku veřejné zeleně na nám. 28. října 26 20 000
Plán B, z. s.  26517230 Komunitní záhon na Bratislavské ulici  19 500
Mgr. Kateřina Glisníková 09238204 Free WC Limbo 10 000
SPMP ČR pobočný spolek Brno 64326837 Částečná úhrada ubytovacích a stravovacích nákladů účastníků tábora mentálně a kombinovaně 50 000
Diakonie ČCE - středisko v Brně 48515752 Provoz sociálních služeb 40 000
Človíček (One Little), z. s.  27034623 Odlehčující byt pro děti s autismem  38 900
Ratolest Brno, z. s.  65348893 Preventivní programy pro delikventní mládež 34 000
Unie pečujících z. s.  04157575 PaPoPe - setkání pečujících 20 000
Zahrady Soutoku, z. s.  01729977 Babí léto a dědský den 2021 30 000