Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Rok 2021

Subjekt IČO účel částka [Kč]
Šelepka – spolek pro kulturu a děti 04137949 Velký pohádkový den 14 000
Bensen, s. r. o. 27695450 Koncert pro jaro 24 000
BuranTeatr, z. s.  27052460 Kane's Skin  20 000
C. E. M. A., s. r. o.  26230666 Barbara Maria Willi uvádí… – XVIII. ročník cyklu koncertů staré hudby  34 000
Kunštát PRO FUTURO, o. p. s. 29193478 Umění pro každého 2021  20 000
Sdružení Petrov, z. s.  48515221 Valentinská pouť  13 000
JAZZFESTBRNO AHEAD, s. r. o.  05242860 JAZZFESTBRNO 2021 – březnové koncerty v MČ Brno-střed  25 000
BK Skokani Brno, z. s.  05160715 Zabezpečení celoroční činnosti BK Skokani Brno v basketbalu minižáků  40 000
Armáda spásy v České republice, z. s.  40613411 Sport, vzdělávací a volnočasové aktivity 20 000
inBalance, z. s.  03570878 Celoroční činnost inBalance, z. s. 35 000
Brněnský dráček, z. s.  22842578 Mateřinka Brno 2021 20 000