Rok 2015

Slovácký krůžek v Brně, o. s., Charbulova 3, 618 00 Brno, IČ: 70885052
10 000,- Kč na 65. Slovácký ples
www.folklornisdruzeni.cz/ples-brno

Unie Roska v ČR, regionální organizace Roska Brno město, z. p. s., Srbská 53, 612 00 Brno, IČ: 64331016
15 000,- Kč na rehabilitační pobyty pro osoby trpící roztroušenou sklerózou
www.roska-bm.cz/clanky/cinnost/rekondice-2015/

Unie neslyšících Brno, o. s., Palackého 144, 612 00 Brno, IČ:65761201
10 000,- Kč na zajištění volnočasových aktivit
www.unieneslysicichbrno.cz

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o. s., Fügnerova 30, 613 00 Brno, IČ: 26589907
20 000,- Kč na asistenci pro děti a mladé lidi postižené autismem
www.apla-jm.cz/index.php

Vesna, o. p. s., Údolní 10, 602 00 Brno, IČ: 15529479
20 000,- Kč na akci Brněnský hrnek
www.vesnaspolek.cz/cs/brnensky-hrnek-soutez-v-keramice-1

Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Josefa Korbela - Mlýnská 25, Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha, IČ: 40613411
10 000,- Kč na nákup léků pro osoby bez přístřeší
www.armadaspasy.cz/brno

Brněnský svaz malé kopané, z. s., Moldavská 21, 625 00 Brno, IČ: 26642441
10 000,- Kč na celoroční hráčskou činnost
www.malakopanabrno.cz

Diecézní charita Brno, chráněné bydlení sv. Michaela, církevní právnická osoba, tř. Kapitána Jaroše 9, 602 00 Brno, IČ: 44990260
25 000,- Kč na výměnu podlahy v kuchyni
http://brno.charita.cz/

Základní škola Brno, Úvoz 55, p. o., Úvoz 55, 602 00 Brno, IČ: 48512699
10 000,- Kč na 5. ples ZŠ Úvoz a HC Kometa Úvoz o.s.
www.zsuvoz.cz/doku.php

Sdružení Nakročeno, z. s., Bratislavská 5a, 602 00 Brno, IČ: 02288451
10 000,- Kč na lekce dramatické výchovy v prostorách dětského domova
www.umsemumtam.cz/neziskovky/372

Občanské sdružení Brněnský dráček, z. s., U pošty 8, 625 00 Brno, IČ: 22842578
6 000,- Kč na akci Mateřinka 2015
www.msholubova.cz/news/festival-materinka/

Centrum Mandala, o. s., Loosova 356/13, 638 00 Brno, IČ: 22768599
10 000,- Kč na vernisáž a výstavu Mandala dětem 
www.mandaladetem.cz

Český svaz bojovníků za svobodu, Městský výbor v Brně, o. s., Generála Píky 2, 613 00 Brno, IČ: 00442755
6 000,- Kč na činnost svazu
www.zasvobodu.cz

Flamingos Brno, o. s.Kampelíkova 14, 602 00 Brno, IČ: 22725032
5 000,- Kč na sportovní činnost florbalového oddílu
www.flamingos.banda.cz

Modrá beruška – komunitní centrum rodičů a dětí s poruchou autistického centra, z.s., Kozinova 18, 627 00 Brno, IČ: 01775332
20 000 Kč,- na konferenci rodičů a dětí s PAS a propagaci kampaně Česko svítí modře
www.modraberuska.cz

Sportovní klub policie Kometa Brno, z. s., Bauerova 321/1, 603 00 Brno, IČ: 41604164
10 000,- Kč na ligu brněnských škol ve vodním pólu
www.kometabrno.cz

Soliton, o. s., Orlí 481/5, 602 00 Brno, IČ: 69652368
20 000,- Kč na podporu vzdělávání v enviromentálních, zemědělských a technických oborech
www.soliton.cz

Studio Aldente, o. s., Kainarova 81, 616 00 Brno, IČ: 22819380
5 000,- na akci Kdopak by se DS bál
www.divadloaldente.cz/inscenace/kdopak-by-se-ds-bal/

ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p. o., nám. 28 října 22, 602 00 Brno, IČ: 48512702
7 000,- na Olympijský den školy
www.osmec.cz/slavnostni-vyhlaseni-vysledku-olympijskeho-dne-3/

PEOPLE IN SAFETY, s. r. o., Brumovice 248, 691 11 Brumovice, IČ: 02300052
9 196,- na projekt People in Safety
www.peopleinsafety.cz

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., Mečová 398/5, 602 00 Brno, IČ: 15545601
5 000,- Kč na kulturně společenský večer
http://svaztp.cz/

STEPFESTIVAL, o. s., Vodova 2235/72, 612 00 Brno, IČ: 22718290
12 500,- Kč na mezinárodní stepařský festival
www.stepfestival.cz

Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, p. o., tř. Kpt. Jaroše 24, 602 00 Brno, IČ: 44993510
10 000,- Kč na Galakoncert ZUŠ Jaroslava Kvapila
www.zusjk.cz/galerie/galakoncert-zus-j-kvapila-2015/

TRINNNO, z. s., Mojmírova 732, 686 03 Staré Město, IČ: 03640019
7 000,- Kč na divadelní talk show s názvem Tell or Show
www.cz.filipteller.com/tvorba/tell-or-show

Institut Terezínské iniciativy, o. p. s., Jáchymova 63/3, 110 00 Praha 1, IČ: 25721542
10 000,- Kč na osvětovou akci Jom ha-šoa
www.terezinstudies.cz/events/jom-ha-soa/jom_ha_soa_2015.html

DOTYK II, o. p. s., Vysoké Popovice 253, 664 84, IČ: 29277817
12 758 Kč,- na poskytování terénní soc. služby a sociální rehabilitace pro duševně nemocné psychózami
www.dotyk2.cz

Mgr. Petr Lukas, Kunštátská 11, 621 00 Brno, IČ: 72414171
20 000,- Kč na výstavu České korunovační klenoty na dosah
www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Akce/Ceske-korunovacni-klenoty-na-dosah.aspx

Brněnský svaz malé kopané, z. s., Moldavská 21, 625 00 Brno, IČ: 26642441
5 000,- Kč na 5. ročník turnaje ve vodním fotbálku
www.malakopanabrno.cz

Bohemia JazzFest o. p. s., Pařížská 203/19, 110 00 Praha, IČ: 27382354
5 000,- Kč na mezinárodní hudební festival Bohemia JazzFest 2015
www.bohemiajazzfest.cz

Sportovní akademie mládeže Brno, o. s., Merhautova 836/64, 613 00 Brno, IČ: 27045978
10 000,- na podporu basketbalové ligy
www.sambsmbrno.cz

GYMNASIA CANTANT, o. s., Vídeňská 47, 639 00 Brno, IČ: 26639181
20 000,- Kč na 21. ročník hodnocené přehlídky gymnaziálních sborů - GYMNASIA CANTANT 2015
www.gymnasiacantant.cz

Folklorní sdružení JÁNOŠÍK, Štefánikova 122/53a, 602 00 Brno, IČ: 65761707
20 000,- Kč na sérii vystoupení F Scéna 2015
www.fosjanosik.cz/projekty/f-scena/

JAZZFESTBRNO, o. s., Koláčkova 675/21, 621 00 Brno, IČ: 27028194
20 000,- Kč na jazzové koncerty v rámci 14. ročníku mezinárodního jazzového festivalu JAZZFESTBRNO 2015
www.jazzfestbrno.cz/

Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Josefa Korbela, Mlýnská 25, Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha, IČ: 40613411
10 000,- Kč na vybavení zdravotnické ošetřovny Centra soc. služeb Josefa Korbela, Mlýnská 25
www.armadaspasy.cz/brno/centrum-socialnich-sluzeb-josefa-korbela

Domov Ludmila o. p. s., Táborská 684/190, 615 00 Brno–Židenice, IČ: 26657325
11 000,- Kč na pořízení elektronicky ovladatelného lůžka pro seniory
www.domovludmila.cz

FC ROMSTAR, o. s., Křídlovická 195/3, 603 00 Brno, IČ: 01821024
5 000,- Kč na podporu pravidelných tréninků, zápasů, účasti na turnajích a uspořádání vlastního turnaje
www.fcromstar.cz

Kolpingova rodina Brno I, Metodějova 2a, 612 00 Brno, IČ: 71228969
10 000,- Kč na údržba a vybavení tábořiště u Lísku
www.kolpingovarodinabrno1.estranky.cz/

Modrá linka, o. s., Lidická 1880/50, 602 00  Brno, IČ: 60557508
5 000,- na provoz linky důvěry
www.modralinka.cz/?page=ld

Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace, Bratislavská 67, 602 00 Brno, IČ: 71239812
10 000,- Kč na uspořádání letního tábora
www.rommuz.cz/

„Na kopečku,“ z. s., Horní 17, 639 00 Brno, IČ: 26579375
19 900,- Kč na aktivity pro děti z MŠ ,,Na kopečku u zvonečku“
www.mshorni.cz/index.html

Akademické pěvecké sdružení Moravan, z. s., Mendlovo nám. 1a, 602 00 Brno, IČ: 65349407
20 000,- na koncert „Pocta českým tvůrcům“ 
www.moravan.funsite.cz

TJ Favorit Brno – Sálová cyklistika – krasojízda, Křížkovského 416/22, 603 67 Brno, IČ: 13694171
20 000,- Kč na nákup dětského krasojezdeckého kola
www.favoritbrno.cz/

Ženy50, o. s., Výstavní 26, 603 00 Brno, IČ: 27048047
9 000,- Kč na koncert ke Dni matek
www.zeny50.cz/projekty.php?rok=1001

AMADEUS, nadační fond při Základní a umělecké škole Františka Jílka, Vídeňská 52, 639 00 Brno, IČ: 49467166
15 000,- Kč na XXII. ročník mezinárodní soutěže mladých klavíristů do 11 let - AMADEUS 2015
www.amadeusbrno.cz

Centrum naděje a pomoci o. s., Vodní 13, 602 00 Brno, IČ: 60553626
10 000,- Kč na poradnu pro ženy a dívky
www.cenap.cz/pzd-porad.php

Občanské sdružení pro vědy a umění v Brně, o.s., Majdalenky 13, 638 00 Brno, IČ: 64330516
10 000,- Kč na akci „Světlo v obrazech – výstava obrazů Alice Kaufman“ 
www.svetlovobrazech.tumblr.com

SK KONTAKT Brno, občanský spolek, Srbská 53, 612 00 Brno, IČ: 70883645
10 000,- Kč na XX. ročník Mistrovství ČR v plavání tělesně postižených
www.mcr-brno.weebly.com

,,Sportuj s námi“, o. s., Sv. Čecha 17, 680 01 Boskovice, IČ: 22821350
20 000,- Kč na akci „Sport Life Run“
www.sportliferun.sportujsnami.cz

Teen Challenge Internacional ČR, účelové zařízení církve, Cejl 18, 602 00 Brno, IČ: 68402686
12 500,- Kč na činnost dětského centra 
www.teenchallenge.cz/strediska/centra-pro-deti-a-mladez

T. J. Sokol Brno I – Symfonický orchestr Sokola Brno I, spolek, Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 00557650
15 000,- Kč na koncert „Trojhvězdí vídeňských klasiků“
www.sokol.cz/sokol/index.php?action=zobrazakci&id=1427298501

Větrné mlýny s. r. o., Dominikánská 9, 602 00 Brno, IČ: 29279194
15 000,- Kč na akce „Poezie na dně“ a „Básnická bezbřehá antologie“
www.vetrnemlyny.cz/aktualne

Vesna, o. p. s., Údolní 10, 602 00 Brno, IČ: 15529479
10 000,- Kč na aktivity pro seniory
www.vesnaspolek.cz

Hewer, z. s., Černokostelecká 2020/20, 100 00 Praha, IČ: 66000653
30 000,- Kč na osobní asistence pro občany MČ BS
www.osobniasistent.cz

Pionýr, z. s. - pionýrská skupina 14. TSP zeměpisná společnost "Po cestách vlasti", Lidická 50, 658 12 Brno, IČ: 64327272
10 000,- Kč na nákup tábornického vybavení
www.zeeska.cz

Ing. arch. Tomáš Růžička, OSVČ, Preslova 241/15, 602 00 Brno, IČ: 75538971
20 000,- na akci Paměť v ulicích
www.brno-stred.cz/volny-cas/pamet-v-ulicich-historicka-vystava-pod-sirym-nebem-v-centru

Klub moravských skladatelů, o. s., tř. Kpt. Jaroše 45, 602 00 Brno, IČ: 62160885
10 000,- Kč na 35. ročník Brněnského varhanního festivalu
www.varhany.nomi.cz/festival/

Mateřské centrum Loučka z. s., Botanická 16, 602 00 Brno, IČ: 22749144
10 000,- Kč na akci „STREET ART - TYRŠÁK“
www.vytvarnadilnaloucka.cz/mc

Mateřské centrum Loučka, z. s., Botanická 16, 602 00 Brno, IČ: 22749144
5 000,- Kč na akci „Divadlo na Loučce“
www.vytvarnadilnaloucka.cz/mc

Veselá divadelní společnost, o. p. s., Ondruškova 3, 635 00 Brno, IČ: 29285534
20 000 Kč,- na studentské inscenace
www.veseledivadlo.cz

RC auta pro děti, z. s., Ptašínského 310/7, 602 00 Brno, IČ: 03936937
10 000,- Kč na „Soutěže jako Brno“
www.rcautaprodeti.cz/soutez-jako-brno-informace-pro-skoly/

Mateřské centrum Kuřátka, spolek, Poštovská 1, 602 00, Brno, IČ: 68730161
9 000,- Kč na 14. ročník pěvecké soutěže „Lidový skřivánek“
www.kuratka.com/?page_id=952

Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, p. o., Kounicova 16, 602 00, Brno, IČ: 637980
5 000,- Kč na akci „Nemocnice zvířátek“
www.brnensky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-o-plysaky-se-deti-postaraly-v-nemocnici-zviratek-20150420.html

Mateřské centrum Kuřátka, spolek, Poštovská 1, 602 00, Brno, IČ: 68730161
9 000,- Kč na 14. ročník pěvecké soutěže „Lidový skřivánek“
www.kuratka.com/?page_id=952

Větrné mlýny, s.r.o, Dominikánská 9, 602 00 Brno, IČ: 29279194
15 000,- Kč na literární festival „Měsíc autorského čtení“
www.autorskecteni.cz

Filiánek, z.s., Antonínská 546/18, 602 00 Brno, IČ: 02996707
5 000,- Kč na akci Filiánek se představuje, aneb co se u nás děti naučily
www.filianek.cz/uploads/contents/8/87-filianek-vystoupeni-vstupenky-2015.pdf

Kuželkářský klub Moravské Slavie Brno, zapsaný spolek, Vojtova 541/12, 639 00 Brno, IČ: 48513903
5 000,- Kč na provoz klubu
www.moravskaslavia.unas.cz

Tripitaka, o. s., Sekaninova 36, 128 00 Praha, IČ: 22840788
5 000,- Kč na akci Ghettofest 2015
www.ghettofest.cz

Sokolská župa Jana Máchala, spolek, Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 15546667
5 000,- Kč na výstavu fotografií Bez peří
www.sokolmachal.cz

Sokolská župa Jana Máchala, spolek, Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 15546667
15 000,- Kč na akci Sokolské Brno 2015
www.sokolmachal.cz

TJ Sokol Brno I – oddíl florbalu, spolek, Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 0557650
20 000,- Kč na celorepublikové a mezinárodní turnaje
www.gulls.cz

Centrum pro rodinu a sociální péči, veřejná církevní právnická osoba, Josefská 1, 602 00 Brno, IČ: 44991584
15 000,- Kč na KLAS - Klub aktivních seniorů
www.crsp.cz/seniori/31-klas-klub-aktivnich-senior

Diecézní charita Brno, Domov sv. Markéty, církevní organizace, Staňkova 47, 612 00 Brno, IČ: 44990260
10 000,- Kč na činnost rodinného koutku v Domově sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni
www.brno.charita.cz/sluzby-utvaru-azylove-domy-a-denni-centrum/azylovy-dum-pro-matky-s-detmi-domov-sv-markety/

Na počátku, o.p.s., Soběšická 60, 614 00 Brno, IČ: 60554665
8 000,- na provoz poradny Na Počátku
www.napocatku.cz

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s., Kovářská 4, 190 00 Praha, IČ: 45768676
5 000,- Kč na čtyřdenní příměstský tábor pro děti-cizince a české děti
www.opu.cz

Petrov, spolek, Petrov 5, 602 00 Brno, IČ: 48515221
9 500,- Kč na aktivity Dětského domu Zábrdovice - Fara
www.sdruzenipetrov.cz

Petrov, spolek, Petrov 5, 602 00 Brno, IČ: 48515221
9 000,- Kč na aktivity Dětského domu Zábrdovice - Asaben
www.sdruzenipetrov.cz

Pretium o.s., Anenská 10, 602 00 Brno, IČ: 22769463
9 000,- na provoz Miniklubu
www.pretium.webnode.cz

A KLUBY ČR, o.p.s., Hybešova 1, 602 00 Brno, IČ: 26221268
5 000,- Kč na akci Slavíci ve školní lavici
www.akluby.cz/Slavici.aspx

DFS Javorníček Brno, o.s., Pavlovská 27, 623 00 Brno, IČ: 64326616
10 000,- Kč na vystoupení Dětské folklorní tance
www.javornicek.cz

Spolek OROT Brno, Táborská 84, 615 00 Brno, IČ: 03298175
9 000,- Kč na projekt Dvakrát zachráněné dítě
www.orotbrno.cz/dvakrat-zachranene-dite-thomas-graumann/

Noční motýl, občanské sdružení, Teyschlova 10, 635 00 Brno, IČ: 22745131
20 000,- Kč na letní kino v prostorách nádvoří radnice městské části Brno–střed
www.kinobude.cz

Vodní záchranná služba ČČK, spolek, Thunovská 183/18, 118 00 Praha, IČ: 63835355
10 000,- Kč na Mistrovství Evropy ve vodním záchranném sportu
www.vzs.cz

YMCA Brno, spolek, Kounicova 3, 602 00 Brno, IČ: 26529319
5 000,- Kč na oslavu 25 let spolku YMCA v ČR
www.ymca.cz/kontakty/kc/brno/

Vítězslav Musel, Kamenná 54a, 639 00 Brno
5 000,- Kč na ,,Štefanské Hody na Kamence“

Musica poetica, občanské sdružení, Vojtova 1, 639 00 Brno, IČ: 27008550
4 000,- Kč na hudebně dramatické představení Händel v Itálii a Pygmalion

TJ. TÁBOR BRNO, z.s., Foustkova 3, 616 00 Brno, IČ: 15528324
5 000,- Kč na turnaje starších žáků a žaček, dorostenců a dorostenek

Českou kytarovou společnost, občanské sdružení, Renneská 25, 639 00, IČ: 27043321
5.000,- Kč "Mezinárodní kytarové soutěže GUITARTALENT" 15        

Diakonie ČCE – středisko v Brně, Hrnčířská 27, 602 00 Brno, IČ: 48515752
15 000,- Kč na provoz Diakonie ČCE – střediska v Brně

Společnost Podané ruce o.p.s., Vídeňská 3, 639 00 Brno, IČ: 60557621
29 500,- Kč na primární prevence na Brně-střed

Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, IČ: 27681866
10 000,- Kč na poskytování terénní odlehčovací služby

Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, IČ: 27681866
10 000,- Kč na poskytování terénní osobní asistence

TJ Sokol Brno I – oddíl florbalu, spolek Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 00557650
10 000,- Kč na Sportovní soustředění talentované mládeže ve věku 8-18 let

Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, IČ: 44991584
10 000,- Kč na Služba Trojlístek sblížení tří generací

Vodící pes, o.s., Bezručova 2, 679 04 Adamov, IČ: 26673568
10 000,- Kč na podzimní víkendový rekondiční pobyt pro nevidomé klienty spojený s procvičováním práce vodících psů  

TRIADA-Poradenské centrum, o.s., Orlí 20, 602 00 Brno, IČ: 26647486
10.000,- Kč na projekt "Vztahy dítěte po rozchodu rodičů"

Akademické pěvecké sdružení Moravan, spolek, Mendlovo nám. 1a, 602 00 Brno, IČ: 65349407
slavnostní koncert sboru "APS Moravan a Láska opravdivá"

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, spolek, Petrov 9, 602 00 Brno, IČ: 48510432
propagační materiály slavnostního vánočního koncertu Jakuba Jana Ryby: Česká mše vánoční "Hej mistře"

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno, IČ: 00094871
projekt "Brno – návrat do historie města. Obnova inzertní plakátovací plochy z roku 1964"

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o., Kobližná 4, 601 50 Brno, IČ: 00101494
8.000,- Kč na nákup knihovního fondu pro pobočku knihovny Jiřího Mahena "Na křižovatce"

Důležité odkazy