Rok 2014

AMADEUS, nadační fond při Základní umělecké škole Františka Jílka, Vídeňská 52, 639 00 Brno, IČ: 49467166
15 000,- Kč na XXI. ročník mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy do 11 let

Sdružení pěstounských rodin, o.s., Anenská 10, 602 00 Brno, IČ: 64326471
10 000,- Kč na  nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - NZDM Pestrá klubovna

Občanské sdružení Brněnský dráček, U pošty 8, 625 00 Brno, IČ: 22842578
20 000,- Kč na akci „Mateřinka Brno 2014“

Sportovní klub policie KOMETA BRNO, o.s., Bauerova 5, 603 00 Brno, IČ: 41604164
10 000,- Kč na  podporu Ligy brněnských škol ve vodním pólu

Mgr. Petr Lukas, Kunštátská 11, 621 00 Brno, IČ:72414171
5 000,- Kč na výstavu Hvězdy stříbrného plátna

Základní škola Brno, Úvoz 55, p.o., Úvoz 55, 602 00 Brno, IČ: 48512699
10 000,- Kč na 4. ples ZŠ Úvoz a HC Kometa Úvoz o.s.

Sdružení studentů stomatologie ČR, o.s., Husova 3, 306 05 Plzeň, IČ: 26518694
10 000,- Kč na International Dental Student Congress 2014

MODRÁ LINKA, o.s., Lidická 1880/50, 602 00 Brno, IČ: 60557508
5 000,- Kč na služby linky důvěry

Asociace pomáhající lidem s autismem  APLA - JM o. s., Fügnerova 30, 613 00 Brno, IČ: 26589907
10 000,- Kč na  podporu projektu „Osobní asistence pro děti a mládež s autismem“

Armáda spásy v ČR, o.s., Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, IČ: 40613411
10 000,- Kč na nákup  vybavení terénního pracovníka Armády spásy, Centra sociálních služeb Josefa Korbela, Mlýnská 25, Brno

Centrum Mandala o.s., Loosova 356/13, 638 00 Brno, IČ: 22768599
5 000,- Kč na vernisáž s výstavou - Mandala dětem, konkrétně na položku z rozpočtu výtvarný materiál

Centrum naděje a pomoci, o.s., Vodní 13, 602 00 Brno, IČ: 60553626
5 000,- Kč na podporu poradny pro ženy a dívky

„Na kopečku“, o.s., Horní 17, 639 00 Brno, IČ: 26579375
19 900,- Kč na aktivity pro děti z MŠ „Na kopečku u zvonečku“ v roce 2014

Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, Petrov 5,    602 00 Brno, IČ: 48515221
10 000,- Kč na  podporu Klubu Asaben – vzdělávání romských dětí předškolního věku

Roska Brno - město region.org. UNIE Roska v ČR, o.s., Srbská 53, 612 00 Brno, IČ: 64331016
10 000,- Kč na  rekondičně – rehabilitační pobyt pro osoby trpící roztroušenou sklerózou mozkomíšní

Unie neslyšících Brno, o.s., Palackého třída 114, 612 00 Brno, IČ: 65761201
10 000,- Kč na  zajištění tlumočnických služeb

Vyšší odborná škola zdravotnickou Brno, p.o., Kounicova 16, 602 00 Brno, IČ: 637980
5 000,- Kč na akci pro mateřské školy a základní školy – Nemocnice zvířátek

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o., Kobližná 4, 601 50 Brno, IČ: 00101494
40 000,- Kč na nákup knihovního fondu pro pobočku Jiřího Mahena „Na křižovatce“

Diecézní charita Brno, tř. kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno, IČ:44990260
15 000,- Kč na provoz chráněného bydlení sv. Michaela

SENIORPROJEKT s.r.o., Hybešova 65, 602 00 Brno, IČ:49436261
15 000,- Kč na podporu činnosti Domova se zvláštním režimem v Jevišovce

GYMNASIA CANTANT, o.s., Vídeňská 47, 639 00 Brno, IČ: 26639181
50 000,- Kč na XX. ročník hodnocené přehlídky gymnaziálních sborů - GYMNASIA CANTANT 2014

YMCA Brno, o.s., Kounicova 3, 602 00 Brno, IČ: 26529319
5 000,- Kč na festival Youth for You(th) 2014

Ženy50, o.s., Výstavní 26, 603 00 Brno, IČ: 27048047
10 000,- Kč na koncert ke dni matek

Sportovní klub Moravská Slavia – fotbal, o.s., Vojtova 12, P.O. BOX 43, 639 43 Brno, IČ: 48513555
10 000,- Kč na podporu celoroční účasti všech mužstev v soutěžích fotbalu, řízených FAČR

Český svaz bojovníků za svobodu Městský výbor, sdružení, Svatoplukova 2687/84, Židenice – kasárna, 615 00 Brno, IČ: 00442755  
5 000,- Kč na činnost svazu

Základní škola a mateřská škola Brno, p.o., 28. října 22, 602 00 Brno, IČ: 48512702
7 000,- Kč na sportovní akci Olympijský den

FC ROMSTAR, o.s., Křídlovická 195/3, 603 00 Brno, IČ: 01821024
5 000,- Kč na podporu 3 klubů malé kopané

STEPFESTIVAL o.s., Vodova 2235/72, 612 00 Brno, IČ: 22718290
5 000,- Kč na mezinárodní stepařský festival Brno 2014

Domov Ludmila o.p.s., Táborská 684/190, 615 00 Židenice, IČ: 26657325
15 000,- Kč na podporu soukromí klientů v Domově sv. Ludmily

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, spolek, Velkopavlovická 1, 628 00 Brno, IČ: 15545598
15 000,- Kč na rekondiční pobyty pro zdravotně postižené osaměle žijící seniory

Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno, tř. kpt. Jaroše 24, 602 00 Brno, IČ: 44993510
10 000,- Kč na Galakoncert ZUŠ Jaroslava Kvapila

Ing. Dominika Veselá, Úvoz 59B, 602 00 Brno
3 000,- Kč na akci závody kočárků s rodiči

Mgr. Vladimír Koudelka, Hoštická 1, 642 00 Brno, IČ: 13067451
20 000,- Kč na XI. Brněnské Velikonoce na ledě 2014

Mateřské centrum Loučka, o.s., Botanická 16, 602 00 Brno, IČ: 22749144
3 000,- Kč na projekt – Cvičení pro nejmenší děti s rodiči

Mateřské centrum Loučka, o.s., Botanická 16, 602 00 Brno, IČ: 22749144
4 000,- Kč na projekt – Malí muzikanti

Mateřské centrum Loučka, o.s., Botanická 16, 602 00 Brno, IČ: 22749144
10 000,- Kč na projekt – Řemeslný příměstský tábor

SK KONTAKT BRNO, o.s., Srbská 53, 612 00 Brno, IČ: 70883645  
10 000,- Kč na XIX. Mistrovství České republiky v plavání tělesně postižených

AC Moravská Slavia Brno, o.s., Vojtova 541/12, 639 00 Brno, IČ: 48510009
10 000,- Kč na pořádání Jarních zahajovacích závodů žactva

ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o., Husova 219/17, 602 00 Brno, IČ: 60556188
20 000,- Kč na vydání almanachu k výročí školy

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE MCC - MORAVIA CAT CLUB, o.s., Renčova 1667/15, 621 00 Brno, IČ: 71737545
5 000,- Kč na VII. a VIII. Mezinárodní výstavu ušlechtilých koček v Brně

Muzeum romské kultury s.p.o., Bratislavská 67, 602 00 Brno, IČ: 71239812
10 000,- Kč na letní tábor pro děti docházející do Dětského muzejního klubu

JAZZFESTBRNO, o.s., Třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno, IČ: 27028194
15 000,- Kč na jazzové koncerty v MČ Brno – střed v rámci třináctého ročníku mezinárodního jazzového festivalu JAZZFESTBRNO 2014

Sportovní akademie mládeže Brno, o.s., Merhautova 64, 613 00 Brno, IČ: 27045978
10 000,- Kč na podporu projektu basketbalová liga mládeže

Malá kopaná Brno-střed, o.s., Renneská třída 418/43, 639 00 Brno, IČ: 22716629
5 000,- Kč na podporu hráčů malé kopané

AC TRACK&FIELD BRNO, o.s., Filipova 19, 635 00 Brno, IČ: 27010953
10 000,- Kč na 69. ročník projektu „BĚH LUŽÁNKAMI 2014“

Tělocvičná jednota Sokol Brno I, o.s., Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 00557650
20 000,- Kč na podporu mládežnických družstev florbalového oddílu Gullivers Sokol Brno I

Bohemia JazzFest o.p.s., Pařížská 203/19, 110 00 Praha, IČ: 27382354
5 000,- Kč na mezinárodní hudební festival Bohemia JazzFest

Klub sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno, o.s., Vídeňská 9, 639 00 Brno, IČ: 48513474
10 000,- Kč na zabezpečení tréninkové a závodní činnosti jednotlivců a družstev ve sportovní gymnastice a v soutěžích TeamGym v průběhu roku 2014

Mgr. Vladimíra Koudelka, Hoštická 1, 642 00 Brno, IČ: 13067451
20 000,- Kč na deváté Příhraniční slavnosti v rámci slavnostního koncertu k osvobození Brna – Nebe plné hvězd“

Školní jídelna Brno, Horní 16, p.o., Horní 16, 639 00 Brno, IČ: 60555912
20 000,- Kč na Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí založení příspěvkové organizace

Metro Music s.r.o., Poštovská 6, 602 00 Brno, IČ: 26244390
10 000,- Kč na mezinárodní hudební open-air festival ČARODĚJÁLES 2014

Partnerství, o.p.s., Údolní 33, 602 00 Brno, IČ: 26268817
10 000,- Kč na projekt Týden města

AGAPO, o.p.s., Zelný trh 1, 602 00 Brno, IČ: 29300550
10 000,- Kč na setkání s partnery z řad odborné veřejnosti

DFS Javorníček Brno, o.s., Pavlovská 27, 632 00 Brno, IČ: 64326616
10 000,- Kč na vánoční koledy – folklórní představení

Vladimír Buryan, Lipská 3, 616 00 Brno, IČ: 11471671
20 000,- Kč na taneční soutěž – VELKÁ CENA BRNA STŘED

Janáčkova akademie múzických umění v Brně, vvš, Beethovenova 2, 662 15 Brno, IČ: 62156462
5 000,- Kč na mezinárodní hudební konference MUSICA NOVA X

PELL´S TEAM, o.s., Slaměníkova 316/27, 614 00 Brno, IČ: 26584069
20 000,- Kč na závody horských kol PELL´S MTB KRITERIUM 2014

Globe production s.r.o., Vinohradská 1246/55, 120 00 Praha, IČ: 27364267
15 000,- Kč na projekt Brněnský sport v objektivu – 6. ročník

Kolpingova rodina Brno I., Metodějova 2a, 612 00 Brno, IČ: 71228969
5 000,- Kč na podporu celoroční činnosti a tábory

Tripitaka, o.s., Sekaninova 32, 128 00 Praha, IČ: 22840788
5 000,- Kč na multižánrový festival Ghettofest 2014

Celé Česko čte dětem, o.p.s., Janáčkova 10/1426, 702 00 Ostrava, IČ: 27767612
5 000,- Kč na projekt 4. Týden čtení dětem

TJ Kraví Hora Brno, o.s., Bellova 24, 623 00 Brno, IČ: 22828397
10 000,- Kč na  akci - Tenisový den pro děti na Kraví Hoře

Veselá divadelní společnost, o.p.s., Ondrouškova 3, 635 00 Brno, IČ: 29285534
7 000,- Kč na studentské inscenace v roce 2014 a festival inscenací za rok 2014

Sportovní klub policie KOMETA BRNO – oddíl boxu, spolek, Bauerova 5, 603 00 Brno, IČ: 41604164
10 000,- Kč na XIX. ročník mezinárodního turnaje družstev Záhorácký pohár

TTC Moravská Slavia Brno, o.s., Vojtova 12, 639 00 Brno, IČ: 48513288
20 000,- Kč na další rozvoj stolního tenisu v Brně

Větrné mlýny s.r.o., Dominikánská 9, 602 00 Brno, IČ: 29279194
5 000,- Kč na akci – Noc literatury Brno

Větrné mlýny s.r.o., Dominikánská 9, 602 00 Brno, IČ: 29279194
5 000,- Kč na akci – Měsíc autorského čtení 2014

Občanské sdružení LOGO, Vsetínská 20, 639 00 Brno, IČ: 26607468
5 000,- Kč na Mezinárodní den porozumění koktavosti

Právní občanská poradna Dialog, o.s., Nerudova 321/7, 602 00 Brno, IČ: 70265330
15 000,- Kč na podporu činnosti

Diecézní charita Brno – Služby Brno, Asistenční služba sv. Rafaela, Žižkova 3, 602 00 Brno, IČ: 44990260
9 000,- Kč na asistenční služby sv. Rafaela

Diakonie ČCE – středisko v Brně, Hrnčířská 27, 602 00 Brno, IČ: 48515752
10 000,- Kč na podporu projektu - Pečovatelská služba

Kuželkářský klub Moravská Slavia Brno, o.s., Vojtova 12, 639 00 Brno, IČ: 48513903
5 000,- Kč na zajištění provozu klubu

Základní školu Brno, nám. Míru 3, p.o., náměstí Míru 375/3, 602 00 Brno, IČ: 48512648
18 200,- Kč na oslavy a vdání sborníku při příležitosti 85. výročí založení školy

„MU Game Studies, o.s.“, Lozíbky 1477/54, 614 00 Brno, IČ: 22713085
10 000,- Kč na podporu uspořádání konference nazvané „Central and East Europe Game Studies Conference“

Nadační fond Martina Foukala, Chládkova 2, 616 00 Brno, IČ: 29358655
10 000,- Kč na podporu uspořádání tenisového okruhu pro mládež

Vysokoškolský sportovní klub Technika Brno, z.s., Rybkova 31, 602 00 Brno, IČ: 44992521
10 000,- Kč na podporu projektu Malá baseballová liga Brno-střed

Důležité odkazy