Správa nemovitostí městské části Brno-střed

Správa nemovitostí městské části Brno-střed je organizační složkou Úřadu městské části Brno-střed, která poskytuje nad rámec běžných povinností správce bytového fondu ve spolupráci s neziskovými organizacemi poradenství v oblasti prevence zadluženosti a boje proti sociálnímu vyloučení obyvatel.

Kontakty:

Sídlo Dominikánská 2, 601 69 Brno
Předpis nájemného +420 542 526 143, +420 542 526 149
Hlášení závad v bytech a domech +420 542 526 118, pozadavky@brno-stred.cz
Dluhová poradkyně +420 542 526 144 
Pokladna +420 542 526 144, +420 542 526 119, +420 542 526 113
Havarijní dispečink +420 602 578 883
Portál pro nájemce https://byty.brno-stred.cz:8443/klient/
E-mail: info@brno-stred.cz
Datová schránka qykbwe7

Úřední hodiny:

Úřední hodiny: pondělí a středa: 8.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
Pokladna: pondělí a středa: 8.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin


Mimo tyto úřední hodiny je možné uhradit nájemné v hotovosti i kartou prostřednictvím platebního automatu, umístěného u vrátnice ve hlavním vchodu do budovy Měnínská 4. K úhradě je nutné znát variabilní symbol, který je uveden na výpočtovém listu.

Pasportizace domů městské části Brno-střed

Pasportizace se týkala celkem 255 bytových domů svěřených do správy městské části Brno-střed. Jejím hlavním cílem bylo získat vstupní dokumentaci ke každému bytovému domu, a to z důvodu nedochování původních historických dokumentací, které by mohly být pouze aktualizovány. U každého domu byl zjišťován i jeho technický stav a prováděn odhad nákladů na budoucí opravy. Informace, zjištěné během pasportizace, budou sloužit jako vstupní podklady pro další evidenci technického stavu majetku, jeho aktualizaci a plánování oprav. Slouží také jako podklady pro zajištění dalších průzkumů a vypracování projektů na jednotlivé stavební akce. Pasportizace jako celek tedy slouží k celkovému zefektivnění správy bytových domů svěřených městské části Brno-střed.

Další informace

Důležité odkazy