Požadavky na opravy a údržbu

Jak požádat o opravy nebo nahlásit závadu? 

V případě, že zjistíte závadu ve společných částech domu nebo přímo ve vámi pronajatém prostoru, prosím, bezodkladně nás informujte.

Nejlépe nám zašlete e-mail s bližšími informacemi a kontaktem na Vás nebo zavolejte na telefonní linku, která je obsluhována v pracovní době referentkou zajišťují evidenci těchto požadavků. V době její nepřítomnosti či při vytížení telefonní linky můžete využít záznamového zařízení, které je každodenně kontrolováno a požadavky jsou zpracovány podle pořadí, ve kterém byly přijaty.

E-mailový kontakt pro hlášení požadavků na opravy a údržbu: pozadavky@brno-stred.cz
Telefonický kontakt pro hlášení požadavků na opravy a údržbu: +420 542 526 118.

Výše uvedené požadavky jsou zavedeny do elektronické evidence, která je předmětem zpětné kontroly.

V případě havárie (únik plynu, únik vody, elektro) je nutné tento stav nahlásit havarijní službě na tel. číslo +420 542 526 110.

Důležité odkazy