Portál nájemce

Portál nájemce přináší nájemníkům, kteří žijí v obecních bytech spravovaných městskou částí, užitečné a potřebné informace o bytové jednotce na jednom místě.

Portál nájemce je k dispozici na adrese: brnostred.spravce.cz

Na portálu si můžete zkontrolovat své kontaktní údaje, smluvní informace, evidované spolubydlící, předpisy úhrad včetně variabilního symbolu nebo QR kódu, prostřednictvím kterého můžete jednoduše uhradit nájemné. Na portálu také naleznete všechny důležité kontakty.

 

Jak získáte přístupové údaje?

Pokud uzavíráte novou nájemní smlouvu, nebo měníte stávající smlouvu, přístupové údaje do portálu získáváte automaticky.

Pokud jste stávajícím nájemníkem a chcete se do systému zapojit, stačí navštívit pracoviště Miniúřadu na Nádražní 4. Pracovnice vám po ověření faktických informací a totožnosti předají údaje pro prvotní přihlášení. Poté si v nastavení změníte heslo, kterým se následně budete přihlašovat do portálu.

Důležité odkazy