Obecní bydlení v Brně

Jak si pronajmout obecní byt? Co vše je k žádosti potřeba? Jaké jsou typy obecních bytů, o které lze požádat? 

Město Brno vlastní zhruba 28 000 bytů a provozuje třináct typů bydlení. Nejrozšířenějším typem jsou běžné byty, které tvoří více než 90 % všech obecních bytů. Další typy bydlení jsou určeny pro seniory, mladé rodiny nebo osoby v nepříznivé životní situaci.

Běžné obecní byty spravují městské části, které také rozhodují o nájemních smlouvách včetně výše nájmů. Další typy bytů spravuje Magistrát města Brna nebo Centrum sociálních služeb.

Všechny potřebné informace o obecních bytech naleznete na celobrněnském portálu bydleni.brno.cz.

 

 

Důležité odkazy