Kontaktní místo pro bydlení

Pracovníci Kontaktního místa poskytují souhrnné informace o možnostech řešení různých životních i krizových situací ve vztahu k bydlení. Klientům nejčastěji pomáhají s vyplněním žádostí o běžný obecní byt, předávají informace o nabídce obecních bytů, informují je o jiných typech bydlení (startovací byty, byty pro osamělé rodiče s dětmi, byty zvláštního určení, sociální byty, ubytovny …) a doporučí další kroky. Mohou pomoci se zprostředkováním kontaktů na návazné služby (sociální, dluhové, právní poradenství aj.)
 

Kontaktní místo pro bydlení Nádražní 4 (přízemí budovy – prostory Miniúřadu)

Mgr. et Mgr. Alena Dubravay, MBA
e-mail: alena.dubravay@brno-stred.cz
telefon: +420 542 526 562

Mgr. Andrea Hudecová
e-mail: andrea.hudecova@brno-stred.cz
telefon: +420 542 526 561

Mgr. Lenka Jílková
e-mail: lenka.jilkova@brno-stred.cz
telefon: +420 542 526 560

 

Důležité odkazy