Výjimky z nočního klidu pro rok 2024

Doba nočního klidu je definována zákonem o přestupcích jako doba od 22.00 hodin do 6.00 hodin následujícího dne. Obec však může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.

Níže je k dispozici seznam se schválenými výjimkami z nočního klidu dle vyhlášky.

 

 

Důležité odkazy