Vrchlického sad

Komplex parků Vrchlického sad, náměstí 28. října a Lužánky patří mezi největší navazující plochy zeleně v Brně. První dva výše zmiňované jsou ve správě městské části Brno-střed, o Lužánky se stará Veřejná zeleň města Brna. Vrchlického sad se po revitalizaci vrátil k původnímu půdorysu s kruhovým ornamentálním záhonem. V jižní části se nachází kamenný památník boje za práva dělníků.

Důležité odkazy