Parky

V péči o veřejnou zeleň se odbor životního prostředí v rámci městské části Brno-střed dělí s Veřejnou zelení města Brna. Ta má ve správě například Wilsonův les, park Špilberk, Lužánky apod. Veřejná zeleň také spravuje téměř všechna stromořadí.

Seznam zelených ploch ve správě Veřejné zeleně města Brna.

Kontakty na zodpovědné osoby Veřejné zeleně města Brna.

Pokud máte podněty k parkům a plochám ve správě městské části Brno-střed, kontaktujte Odbor životního prostředí.

Důležité odkazy