Blokové čištění komunikací v městské části Brno-střed

Blokové čištění je vždy doprovázeno místní úpravou silničního provozu a stání na komunikacích s přenosným dopravním značením, které je instalováno v předstihu minimálně 7 dní.  V městské části Brno-střed je začátek stanoven na 8.00 hodin, přičemž je každý blok rozdělen do dvou časových úseků 8.00–11.00 a 10.00–14.30 hodin.

Efektivnost čištění je závislá na respektování legislativních ustanovení vlastníky vozidel tak, jak to ukládá §19a, §19b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Odtah vozidel

Pravomoc k odtahu vozidel je přenesena z odboru dopravy Magistrátu města Brna, jakožto zástupce vlastníka komunikací, na Brněnské komunikace a.s., kontaktní osoba: p. Javůrek, tel.: +420 736 159 334.

Při odtazích vozidel dle § 19b odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění v rámci blokového čištění bude společnost Brněnské komunikace a.s. postupovat podle dvou níže uvedených variant. Výběr vhodné varianty nebo jejich kombinace se bude odvíjet od aktuální situace na předmětné komunikaci.

  1. Vozidla se odtáhnou a odstaví se na jiné vhodné místo (do vedlejší ulice, na přestupní nebo odtahovou plochu), odtud se budou vracet zpět na stejné místo odkud byla odstraněna tzv. zpětný odtah.
  2. Vozidla se pouze naloží na odtahová vozidla a po vyčištění se přímo z odtahového auta vrátí zpět tzv. technický úkon.

Z usnesení rady města Brna č. R9/064 konané dne 13. 12. 2023 je cena odtahů vozidel prováděných společností Brněnské komunikace a.s. s účinností od 1. 1. 2024:

  • zahájený odtah vozidla a zahájený technický úkon ve výši 780 Kč,
  • technický úkon - zpětný odtah v místě ve výši 3 500 Kč.

Harmonogram blokového čištění

Úřad městské části Brno-střed si vyhrazuje právo změn, případně doplnění nebo vynechání termínů blokového čištění. Aktuální verzi harmonogramu lze najít na informační tabuli na adrese Dominikánská 2, dále pak Měnínská 4, Brno a na úřední desce.

Aplikace Brněnské komunikace

Společnost Brněnské komunikace a.s. zajistila vytvoření mobilní aplikace usnadňující orientaci a informovanost občanů při provádění blokového čištění ulic. Aplikace naleznete na cisteni.bkom.cz

Upozornění

Porušení výše a níže citovaných právních předpisů může mít za následek postih v souladu s výše uvedenou legislativou. Řidič resp. vlastník vozidla se při nerespektování dopravního značení vystavuje riziku sankcí ze strany městské policie, dále pak riziku odtažení vozidla na svoje náklady.

V rámci blokového čištění bude probíhat čištění přilehlých ploch silniční vegetace a chodníků přičemž ten, kdo vozidlo ponechá stát v ploše silniční vegetace, dopouští se porušení §27 odst. 1 písm. r) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů.

Ve druhé polovině roku je snaha blokové čištění směřovat do období zvýšeného spadu listí a to tak, aby s posledními bloky bylo možno i ukončit podzimní výhrab a čištění komunikačních ploch od listí.

Veškeré dotazy ohledně blokového čištění Vám rádi zodpovíme na Oddělení čistoty komunikací tel.: +420 542 526 162.

Nezařazené komunikace

Některé komunikace nejsou do harmonogramu blokového čištění městské části Brno-střed zařazeny. Jedná se jednak o komunikace, které spadají do základního komunikačního systému (ZÁKOS). Jejich čištění zajišťuje naše městská část smluvními partnery celoročně realizovaným strojním čištěním bez rozmístění přenosného dopravního značení a dále pak dvakrát ročně a to pouze vybrané komunikace v termínu na jaře a na podzim zajišťuje toto strojní čištění (respektive čištění pouze vozovek) včetně rozmístění přenosného dopravního značení společnost Brněnské komunikace a.s. (www.bkom.cz). Jedná se o ulice Botanická v úseku Zahradnikova–Hrnčířská, Kotlářská, Nerudova, Slovákova, Šumavská, Zahradníkova v úseku Kounicova–Botanická, Bratislavská v úseku Koliště-Příkop, Cejl (po správní hranice s MČ Brno-sever), Dornych a Plotní (obě po viadukt směr MČ Brno-jih), Drobného, Kounicova, nám. 28. října, Příkop, Trnitá v úseku Úzká–Zvonařka, Úzká, Milady Horákové, Lidická, Štefánikova, Veveří, Nádražní, Benešova, Křenová, Koliště, Masná, Vinohrady, Vojtova, Červený kopec, Pekařská, Údolní, Rooseveltova, Opuštěná, Vídeňská, Václavská, Hybešova, Křížová, Nové Sady, Pisárecká, Bauerova, Hladíkova, Poříčí, Zvonařka, Heršpická, Jihlavská, Renneská, Veletržní, Křížkovského, Hlinky, Barvičova, Lipová, nám. Míru, Preslova, Tvrdého, Vaňkovo nám., Konečného nám., Mendlovo nám., Úvoz, Žabovřeská (část směr MČ Žabovřesky).

Dále pak do blokového čištění nejsou zahrnuty komunikace málo dopravně významné: Barvičova č. 55–79, Dostálova, Jeřabinova, Kamenomlýnská, Kaplanova, Kraví hora, Ludvíka Podéště, Mendlovo nám.–od SŠ po Pekařskou, Neumannova–spojka ke garážím + č. 38–44, Pekařská-slepá, Preslova-slepá, Pivovarská, Schovaná, Tomešova, Trýbova, Tůmova–část, Vinařská–malá, Žabovřeská–záliv, Žlutý kopec–II, Žlutý kopec–nemocnice, Červený kopec, Kamenná k domovu důchodců, Londýnské nám., Strž, Bauerova, Masná (slepá), Pisárecká, Rosická, Studánka, Trnitá v úseku Zvonařka a dále pak komunikace, které jsou dopravně vytíženy z důvodu bezodkladné záležitosti např. návštěva zdravotního zařízení, jako je Obilní trh.

Legislativa:

  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů

Důležité odkazy