5. ledna 2023

Tajemství fresky

Od 6. ledna do 24. února představí Urban centrum nově zrekonstruovaný sál Rady, ve kterém byla odkryta a zrestaurována původní výmalba z 18. století.

Sál, ve kterém zasedal v minulosti zemský soud, sloužil jako vojenský sklad i vývařovna, a ve kterém v současnosti zasedají brněnští radní, prošel v uplynulých dvou letech nákladnou rekonstrukcí.
Výstava seznámí s původní výmalbou sálu, jejím uměleckohistorickým zhodnocením, a především s postupem restaurátorských prací na její náročné obnově. Rekonstrukce zasedacího sálu rady v areálu Nové radnice byla ukončena v roce 2021, byla odkryta a zrestaurována původní výmalba z poloviny 18. století, jejíž podoba, skrytá řadu let pod vrstvami mladších nátěrů, byla jedním z posledních tajemství brněnského barokního malířství.

Součástí výstavy jsou i přednášky a prohlídky rekonstruovaného sálu Rady města Brna. Více informací najdete na webových stránkách Urban centra.

Důležité odkazy