13. září 2021

Mezinárodní den tance "Flamenco pro všechny"

Odložený pátý ročník oslavy se uskuteční při příležitosti oslavy Dne srdce v neděli 26. září 2021 od 14.30 do 18.00 hodin na Moravském náměstí před Moravskou galerií.

Během jednotlivých vystoupení se představí mnohá brněnská taneční studia, taneční skupiny a další tanečníci bez ohledu na věk a jiná omezení. Pozornost bude opět zaměřena především na okouzlující flamenco, které si budete moci vyzkoušet. Chceme navázat na předešlé ročníky oslav a opět přispět k mezigeneračnímu propojení tanečníků a divákům ukázat, že tančit může každý. I přesto, že máme za sebou dlouhé období, kdy jsme se společně u tance setkávat nemohli, věříme, že se nám podaří odložený ročník realizovat a tak pokračovat v tradici flamencové oslavy Mezinárodního dne tance v Brně.

Od 18. září do 1. října můžete v Domě pánů z Lipé navštívit výstavu fotografií z oslav Mezinárodního dne tance. Výstava zahrnuje výběr fotografií, které zachycují jedinečnou atmosféru sounáležitosti a radosti z tance během oslav konaných v letech 2016–2019.

Aktuální informace o akci sledujte na facebookové stránce Den tance Brno - Flamenco pro všechny.

Důležité odkazy