11. listopadu 2022

Křest knihy BrrrNo! Staré, nové a nejnovější pověsti brněnské

Křest výtvarné publikace brněnských pověstí se uskuteční 12. listopadu v 17.30 hodin v Místodržitelském paláci Moravské galerie.

Součástí křtu bude setkání s autory a ilustrátory knihy a divadelní představení Divadla DIP o Elišce Rejčce. Kmotry knihy budou starosta městské části Brno-střed Ing. arch. Vojtěch Mencl a ředitel Moravské galerie Jan Press. Publikaci připravila příspěvková organizace městské části Brno-střed Kávéeeska.

Kniha je členěna do tří tematických celků. Každý z nich obsahuje jednu vývojovou etapu brněnských pověstí a začíná mapou s jednotlivými místy, kde se pověsti odehrávají. První celek představuje čtenáři klasické brněnské pověsti, například o kole a drakovi, o švédském obléhání či o pokladu na Zelném trhu. Tento celek je nejobsáhlejší. 

Druhá část zachycuje takzvané urban legends, městské legendy, které mají blízko k černým historkám. V této části se čtenář seznámí především s osobnostmi a figurkami místního koloritu, například s Bezrukým Frantíkem, Rudolfem Těsnohlídkem, Leošem Janáčkem a mnoha dalšími. 

Poslední část tvořila nejmladší generace, žáci základních škol. Tato část představuje brněnské pověsti, které dosud nikdo nezná. Žáci vytvořili pověsti pro ta místa v Brně, která jsou významná, ale dosud vlastní pověst neměla. Čtenář se tak dozví například to, proč má Joštův kůň dlouhé nohy nebo jak Josef II. skončil v blázinci. 

Každou pověst doprovází autorská ilustrace jednoho z brněnských výtvarníků. 

Důležité odkazy