15. února 2018

II. Přednáškový cyklus /nejen/ pro 60+

Úterní dopoledne v únoru, březnu a dubnu patří druhému cyklu přednášek nejen pro seniory.

Koncem února startuje v pořadí druhý Přednáškový cyklus /nejen/ pro 60+. Letošní ročník přednáškového cyklu navazuje na tři měsíce trvající soubor přednášek pro seniory, který odstartoval v září minulého roku a svými deseti přednáškami vyplnil každé úterní dopoledne až do listopadu. Témata přednášek cyklu začínajícího v únoru letošního roku jsou určena seniorům (ne však jenom jim, přednášek se může zúčastnit každý) a zaměřují se svým obsahem na prevenci občanů důchodového věku. Přednášky pokrývají širokou škálu témat začínající napříkald u právních aspektů dědictví nebo exekucí a položením základů informační gramotnosti posluchačům konče. Přednášky se konají vždy v úterý od 10.00 do 11.30 hodin ve společenském sálu radnice Brno-střed na Dominikánské ulici 2 a jsou zdarma.

Program

  • 27. 2. 2018 | ZÁKLADY PRÁVA – DĚDICTVÍ / Spokojený senior – KLAS z.s. / Přednáší JUDr. Irena Spitzová
  • 6. 3. 2018 | ZÁKLADY PRÁVA – DLUHY / Spokojený senior – KLAS z.s. / Přednáší JUDr. Irena Spitzová
  • 13. 3. 2018 | ZÁKLADY PRÁVA – DĚDICTVÍ / Spokojený senior – KLAS z.s. / Přednáší JUDr. Irena Spitzová
  • 20. 3. 2018 | PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTŮ / Úsek právnéch věcí a personalistiky FN u sv. Anny / Přednáší Mgr. Petr Kyzlink
  • 27. 3. 2018 | PROPAGANDA, LŽI, MANIPULÁTOŘI – hoax – odvrácená tvář elektronické komunikace / Informační portál HOAX.CZ / Přednáší: Josef Džubák
  • 3. 4. 2018 | KYBERŠIKANA – porušování lidských prách práv prostřednictvím informačních technologií / Městská policie Brno - Preventivně informační oddělení / Přednáší: Mgr. Jan Čoupek
  • 10. 4. 2018 | INFORMAČNÍ GRAMOTNOST – noviny rozhlas, televize, internet / Masarykova univerzita Brno, Katedra mediálních studií a žurnalistiky / Přednáší: Mgr. Pavel Sedláček
  • 17. 4. 2018 | OCHRANA SPOTŘEBITELE – jak nakupovat zboží a služby v ČR a EU / Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace z.s. / Přednáší Gerta Mazalová
  • 24. 4. 2018 | JAK SE NECHYTIT DO PASTI OPERÁTORŮ / český telekomunikační úřad Praha / Přednáší: Nikola Šedová

 

 

Důležité odkazy