18. října 2022

Expozice nové hudby

34. ročník festivalu se uskuteční od 21. října do 28. října.

Od roku 2012, kdy se pořadatelem festivalu stala Filharmonie Brno, sledovala dramaturgie různá témata, vycházející z prostorových dispozic města Brna, ale také z požadavku reflexe pestré škály tendencí soudobé hudební produkce. Věnovala se zvukové instalaci, hlukové kompozici, intervencím do veřejného prostoru i veskrze tradičnímu koncertnímu provozu. Od roku 2020 má festival nového dramaturga, který připravil opět nový pohled na vnímání současné tvorby.
Východiskem dramaturgické koncepce letošního ročníku je lidský hlas v nejrozmanitelnějších podobách a konfrontacích, v akustickém, elektroakustickém či multimediálním prostředí.
Lidský hlas jako nositel umělecko-verbální komunikace (ve spojení s poetickým textem), lidský hlas jako zajímavé zvukové médium – ať už ve své fyzické (akustické) podobě, či jako médium transformovatelné prostřednictvím nových technologií do úplně jiných, sobě samému odcizených zvukových poloh –, lidský hlas v sólové nebo ansámblové podobě, lidský hlas jako nositel hudebně-dramatické akce, lidský hlas v kontextu jiných (starých i nových) médií.
Jednotlivé projekty přesahují rámec hudebního umění a propojují hudbu s jinými médii formou instalace, projekce nebo in situ performance.

Kompletní program naleznete na stránkách Filharmonie Brno.

Důležité odkazy