2. března 2023

EndoMarch 2023 – fotovýstava ŽÍTENDO

Měsíc březen je celosvětově vyhlášen měsícem osvěty k endometrióze. V rámci osvětové kampaně nabízí Endo Talks CZ různorodý program, jehož součástí bude od 11. března do 11. dubna na Malinovského náměstí venkovní výstava ŽÍTENDO aneb Nejsi v tom sama. 

Výstava fotografií zpracovaných fotografkou Lucií Palicovou je volným pokračováním loňské výstavy ;a vypráví příběhy 10 mladých žen a jejich partnerů, rodiny či přátel ze dvou pohledů na tuto neviditelnou nemoc.

EndoMarch je jedinečný projekt, díky kterému se informace o endometrióze dostává k široké laické i odborné veřejnosti. Jde o mezinárodní happening, který odstartoval v roce 2014 ve Washingtonu, D.C. ve spolupráci tamní lékařské odborné společnosti, škol a pacientek s endometriózou. Má za cíl upoutat pozornost veřejnosti k problematice endometriózy a pomoci zpřístupnit kvalitní a centrovanou péči všem ženám, které touto nemocí trpí.

Letošní program bude velmi různorodý – od přednášek, promítání a panelových diskuzí o tématech spojených s endometriózou přes dny otevřených dveří u partnerů projektu až po osvětovou výstavu ŽÍTENDO aneb Nejsi v tom sama. Všechny aktivity v rámci EndoMarche mají za cíl zvýšit informovanost veřejnosti o projevech a možnostech léčby endometriózy, která postihuje každou desátou ženu v produktivním věku.

Podrobné informace o programu najdete na https://endotalks.cz/endomarch-2023/ nebo na facebooku.

Důležité odkazy