19. září 2016

Den církevních škol

Brněnské církevní školy a domovy mládeže, Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno, Mateřská škola Karolínka Slavkov, Katolické gymnázium Třebíč a Biskupství brněnské ve spolupráci s nadací Credo pořádají 21. září od 13.00 v Brně na Moravském náměstí Den církevních škol – veletrh ukázek ze života a činnosti zúčastněných škol, vystoupení absolventského hudebního uskupení SBM a koncert písničkáře Pavla Helana.

Nedílnou součástí bude bohatý doprovodný program: rozhovory se zajímavými hosty, svědectví účastníků letošních Světových dnů mládeže, ukázky první pomoci a resuscitace, měření tlaku a laterality, možnost rozhovoru s psychologem i nabídka rozhovoru s knězem i řeholnicí. 

 • PROGRAM V DOPROVODNÉM STANU
  BIOPOINT – měření tlaku, ukázky 1. pomoci, resuscitace
  PSYCHOPOINT možnost rozhovoru s psychologem, orientační měření laterality (KPPP Brno)
  SOCIOPOINT – program koncertu + info o jednotlivých zapojených zařízeních
  SPIRITOPOINT – nabídka rozhovoru s knězem, řeholnicí
 • PROGRAM DNE CÍRKEVNÍCH ŠKOL – MORAVSKÉ NÁM. podium 13.30–20.30     

13.30–14.00 Katolické gymnázium Třebíč

 • vystoupení hudební skupiny MIRACLES

14.10–15.00 CYRILOMETODĚJSKÉ GYMNÁZIUM A STŘED. ODB. ŠKOLA PEDAGOGICKÁ BRNO LERCHOVA

 • 14.10–14.30 Dramatická "Jelita" – hudebně pohybové vystoupení s klávesami
 • 14.40–15.00 sbor CANTATE

15.00–15.50 ZŠ Lerchova

 • 15.00–15.10 pěvecké vystoupení
 • 15.10–15.40 divadlo 1. stupeň
 • 15.40–15.50 pěvecké vystoupení   

 moderátoský vstup – rozhovor s hosty – úspěšnými absolventy škol

15.55–16.00 Církevní střední zdravotnická škola Grohova  

 • divadelní vystoupení absolventky školy Dominiky Tylové – scénka na hudbu s cvičeným psem        

16.05–17.05 Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

 • 16.05–16.15 děti MŠ: 5–6 písniček/říkadel
 • 16.15–16.30 kvarteto, cappela, 2 sólisté    
 • 16.30–16.50 divadelní vystoupení v AJ
 • 16.50–17.05 schola BiGy 3–4 písně                    

 17.05–17.15 

 • studentky Taneční konzervatoře (Církevní domov Brno-Grohova)

 17.15–17.25 MŠ Milosrdní

 • 2 tanečky dětí, 3 básničky    

moderátoský vstup rozhovor s účastníky nedávných Světových dnů mládeže v Krakově

18.00–19.00 Schola brněnské mládeže

 • absolventské hudební uskupení

19.00–20.30 Pavel Helan

 • koncert písničkáře

Důležité odkazy