11. září 2020

Běh pro paměť národa 2020

V sobotu 19. září se uskuteční Běh pro paměť národa 2020.

Poběží se 5 nebo 10 kilometrů, připravena je i symbolická trasa, která má 1 kilometr. Start i cíl jsou u Anthroposu. K dispozici bude převlékárna a úschovna, hygienické zázemí, občerstvení a zdravotnický dohled. Součástí je bohatý doprovodný program. Podrobné informace a registraci naleznete na https://www.behpropametnaroda.cz/brno/.

Startovným přispějete na rozšíření sbírky Paměť národa, která zachycuje životní příběhy pamětníků 20. století pro další generace. 

V Paměti národa je uloženo přes 10 000 jmen pamětníků, kteří prožili dramatické momenty 20. století. Naleznete zde vyprávění válečných veteránů, lidí, kteří přežili holocaust, odbojářů, politických vězňů, disidentů, ale i představitelů moci – agentů StB či KGB, politických funkcionářů atd. Zaznamenané příběhy jsou dostupné na internetu v archivu Paměti národa, v rozhlasových či televizních dokumentech, na výstavách nebo v knihách.

Důležité odkazy