Zuzana Otoupalíková

Odbor matrika

Oddělení zvláštní matrika


matrikářka zvláštní matriky - úmrtí, duplikáty matričních dokladů

telefon: +420 775 863 875
e-mail: zuzana.otoupalikova@brno-stred.cz

pracoviště: Husova 3

Důležité odkazy