Ing. Zdeňka Ševčíková

Odbor životního prostředí

Oddělení veřejné zeleně a odpadového hospodářství


referentka hodnocení staveb a kácení dřevin

telefon: +420 542 526 154
e-mail: zdenka.sevcikova@brno-stred.cz

pracoviště: Měnínská 4

Důležité odkazy