Zdeňka Bartáková

Odbor matrika

Oddělení zvláštní matrika


matrikářka zvláštní matriky - úmrtí, duplikáty matričních dokladů

telefon: +420 775 863 826
e-mail: zdenka.bartakova@brno-stred.cz

pracoviště: Husova 3

Důležité odkazy