Ing. arch. Vojtěch Mencl

Kancelář starosty a vnějších vztahů


starosta – oblast rozvoje městské části a územního plánování

telefon: +420 542 526 300
e-mail: mencl@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Samospráva

Starosta - oblast rozvoje městské části, územního plánování


starosta – oblast rozvoje městské části a územního plánování

telefon: +420 542 526 300
e-mail: mencl@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy