Mgr. Vladimíra Viktorínová, DiS.

Odbor sociální a zdravotní


sociálně-právní ochrana dětí, odborná garantka

telefon: +420 542 526 201
e-mail: vladimira.viktorinova@brno-stred.cz

pracoviště: Malinovského nám. 4

Důležité odkazy