Mgr. Vladimíra Viktorínová, DiS.

Odbor sociální a zdravotní

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí


pověřena vedením Referátu sociálně-právní ochrany dětí I.

telefon: +420 542 526 201
e-mail: vladimira.viktorinova@brno-stred.cz

pracoviště: Malinovského nám. 4

Důležité odkazy