Vladimíra Jandová, DiS.

Odbor sociální a zdravotní


sociálně-právní ochrana dětí

telefon: +420 542 526 227
e-mail: vladimira.jandova@brno-stred.cz

pracoviště: Malinovského nám. 4

Důležité odkazy