Ing. Vladimíra Chytková

Stavební úřad

Oddělení revize Katastru nemovitostí, RUIAN, statistika


pověřena vedením oddělení revize Katastru nemovitostí, RUIAN, statistiky

telefon: +420 542 526 420
e-mail: vladimira.chytkova@brno-stred.cz

pracoviště: Měnínská 4

Důležité odkazy